Stora Enso-
koden 

Stora Ensos framgång som företag för förnybara material är beroende av vår förmåga att möta kunders och konsumenters efterfrågan på förnybara lösningar.  Vår gemensamma önskan att göra vad som är rätt i allt vi gör är en viktig del av den resan. 

Våra värderingar är våra rötter – de gör oss starka på insidan och hjälper oss att lyckas på utsidan. Stora Enso-koden, även kallad för vår uppförandekod, ger dig de verktyg du behöver för att fatta rätt beslut inom ditt arbete och främjar samtidigt öppenhet, etik och hållbarhet. Följ den med stolthet.

Rapportera dina iakttagelser

Gör din röst hörd: hur du rapporterar dina iakttagelser

Om du ser ett tvivelaktigt beteende, se till att alltid göra din röst hörd. Försök följa nedanstående ordning när du rapporterar.

  • Din chef Om så är möjligt ska din chef vara din primära rapporteringskontakt.
  • Din lokala HR-avdelning Vid behov kan du kontakta koncernens HR-avdelning.
  • Chefen för etik och efterlevnad
  • Speak Up Hotline Att rapportera till vår hotline kan göras online, via e-post eller via telefon.

Om du har frågor, kontakta etik- och efterlevnadsteamet
code@storaenso.com

Vi är företaget för förnybara material

Vi är företaget för förnybara material

Läs mer
Vi tar ledningen med våra värderingar

Vi tar ledningen med våra värderingar

Läs mer
Vi gör det rätta

Vi gör det rätta

Läs mer
Vi bryr oss om människor och vår planet

Vi bryr oss om människor och vår planet

Läs mer