Wij leiden met onze waarden

Rapporteer uw zorgen

Blijf niet zwijgen: hoe moet je je bezorgdheden melden

Als je gedrag ziet dat in jouw ogen niet goed is, moet je dit altijd melden. Probeer onderstaande volgorde aan te houden wanneer je iets wilt melden.

 • Je manager Indien mogelijk, zou je manager je eerste contactpersoon moeten zijn.
 • Je lokale Human Resources (HR) Als het nodig is, kan je contact opnemen met Group HR.
 • Head of Ethics and Compliance
 • Speak Up Hotline Meldingen aan onze hulplijn kunnen online gemaakt worden, via e-mail of telefonisch. 

Bij vragen, kan je contact opnemen met Ethics and Compliance op 
code@storaenso.com

Wij respecteren onze Code

De Stora Enso Code is een verzameling van waarden voor al onze werknemers, een richtlijn die uitlegt welke betekenis ethisch ondernemen en mensen- en arbeidsrechten voor ons heeft, evenals milieuwaarden. Deze waarden leiden ons in ons werk en worden overal waar wij ondernemen toegepast. De Code helpt u erbij:

 1. Wet- en regelgeving na te leven
 2. De juiste, ethische beslissingen in uw dagelijks werk te nemen
 3. Te leven volgens Stora Enso's waarden en onze reputatie te beschermen
 4. Te weten waar u naartoe moet voor ondersteuning en begeleiding als u dit nodig hebt
 5. Gedrag en handelingen te rapporteren waarover u zich zorgen maakt.
 1. Beperkt uw rechten als werknemer niet bij het openbaar aan de orde stellen van kwesties die iedereen aangaan
 2. Probeert het denken van onze werknemers niet te stroomlijnen – wij stimuleren diversiteit in denken
 3. Heeft niet alle antwoorden –als u twijfelt, vraag voordat u handelt!

Wij nemen de juiste beslissingen

Mag ik het diner van een klant betalen? Mag ik mijn broer inhuren? Moet ik onveilig gedrag dat ik heb opgemerkt aan iemand vertellen? Wij worden dagelijks met dergelijke vragen tijdens ons werk geconfronteerd. Bij Stora Enso is naleving van de wet slechts het begin – doen wat goed is vraagt van ons dieper te kijken en na te gaan of wat wij doen of zien wel ethisch is. Naast naleving van wet- en regelgeving, moeten we altijd ons moreel kompas en onze bedrijfswaarden gebruiken die een leidraad zijn bij het nemen van de juiste beslissingen.

Stel uzelf deze vragen wanneer u beslist wat u moet doen:

 • Is het legaal?
 • Strookt het met onze Code en ons beleid?
 • Strookt het met ons doel en onze waarden?
 • Is het ethisch?
 • Hoe zou u zich voelen als uw handelingen publiekelijk

Wij spreken ons uit en we luisteren

Een cultuur van openheid en eerlijkheid is essentieel voor ons succes op lange termijn. Onze waarden in de praktijk brengen gaat niet alleen over het naleven van regels – wanneer we ons laten leiden door waarden, geeft ons dat een concurrentievoorsprong nu klanten en werknemers steeds meer belang hechten aan ondernemingsethiek. Het rapporteren van bezorgdheden helpt ons lastige zaken onder ogen te zien voordat ze grote problemen worden en kwesties op te lossen die al naar boven kwamen. Het helpt ons ook vertrouwen op te bouwen, niet alleen binnen Stora Enso, maar ook met onze externe belanghebbenden.

Stel gedrag of handelingen die niet juist lijken in vraag en spreek u uit. Wanneer u denkt dat een collega of een bedrijfspartner de waarden in deze Code overtreedt, is het uw verantwoordelijkheid dit te rapporteren. Alle gerapporteerde gevallen worden onderzocht door het Ethics and Compliance team – en wij zorgen ervoor dat er geen stappen worden ondernomen tegen iemand die beschuldigd is van verkeerd gedrag voordat de beschuldiging grondig is onderzocht. Alle uitkomsten worden geregistreerd, onderzocht en gerapporteerd aan ons Ethics and Compliance Management Committee en onze Raad van Bestuur. Als niet-naleving van de Stora Enso Code wordt bewezen, zoals het aannemen of geven van smeergeld, zal dit leiden tot verschillende maatregelen, zoals disciplinaire maatregelen, wijzigingen in onze processen en zelfs juridische maatregelen. Disciplinaire maatregelen zullen altijd fair en consequent zijn.

U hoort zich veilig en op uw gemak te voelen als u zich uitspreekt – daarom zal Stora Enso iedereen beschermen die oprecht zijn bezorgdheden uit. Wij tolereren geen represailles tegen mensen die in goed vertrouwen wangedrag rapporteren. U hoeft niet alle feiten te kennen, u moet alleen zeker zijn dat de informatie die u geeft, correct is. Het is echter onaanvaardbaar om bewust valse beschuldigingen te uiten, te liegen tegen onderzoekers of een onderzoek te dwarsbomen.

Als we een cultuur van zich uitspreken willen bevorderen, moeten we ook luisteren. Alle bezorgdheden en verschillende meningen, zelfs afwijkende, moeten worden verwelkomd, gehoord en serieus worden genomen door de manager van de werknemer. Managers moeten hun werknemers het gevoel geven dat naar hen wordt geluisterd en dat hun mening ertoe doet, zelfs als een lastig onderwerp wordt besproken. Managers hebben ook de verantwoordelijkheid om ernstige klachten door te sturen naar het Ethics and Compliance team voor nader onderzoek en verdere stappen.

Als u dit soort opmerkingen hoort, bent u wellicht getuige van een overtreding van de Stora Enso Code en moet u contact opnemen met uw manager of het Ethics and Compliance team voor advies:

"Doe normaal – dit is zakelijk. Iedereen doet het."
"Je hebt gelijk, maar op dit moment kunnen we niet volledig ethisch zijn."
"Dit is een andere cultuur. In dit land doen we zaken op deze manier."
"Los het probleem nu maar op, ik wil er niets meer over horen."