Olemme uusiutuvien materiaalien yhtiö

Raportoi huolenaiheista

Mihin raportoida huolenaiheista?

Jos todistat käytöstä tai toimintaa, joka ei vaikuta oikealta, kerro siitä eteenpäin. Yritä noudattaa seuraavaa raportointijärjestystä:

  • Oma esimies Aina kun mahdollista, ota ensin yhteyttä omaan esimieheesi.
  • Paikallinen henkilöstöosasto Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä konsernin henkilöstöhallintoon.
  • Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan johtaja
  • Speak Up HotlineToimi oikein -palveluun voi tehdä ilmoituksen verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse.

Mahdolliset kysymykset, voi lähettää yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimille osoitteeseen
code@storaenso.com

Valitsemme uusiutuvan tulevaisuuden

Tärkein raaka-aineemme puu kasvaa takaisin – se on uusiutuvaa. Kierrätettävyys ei enää riitä, ja uusiutuvuus on se, millä erotumme muista. Puupohjaiset tuotteemme myös varastoivat hiiltä, mikä torjuu ilmaston lämpenemistä, ja monet tuotteistamme ovat biohajoavia. Tämän ansiosta toimimme biotalouden ytimessä.

Tavoitteenamme on korvata muovit ja muut uusiutumattomat materiaalit. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta.

Meitä ohjaavat arvot 

Stora Enson tarkoitus ja arvot ohjaavat toimintaamme. Työmme tarkoitus on toimia ihmisten ja planeetan hyväksi ja korvata uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla ratkaisuilla. Tämä tukee uskoamme, että Stora Enso pystyy edistämään vihreämmän planeetan olemassaoloa.

Arvoillamme Johda ja Toimi oikein pyrimme näyttämään esimerkkiä kaikessa toiminnassamme – myös vastuullisuustyössämme. Pohdimme jatkuvasti, mitä voisimme tehdä enemmän ja paremmin. Lakien ja sääntöjen noudattaminen on vasta alkua – toimintaamme ohjaavat arvot.

Puhumalla epäkohdista, kuuntelemalla toistemme huolenaiheita ja kysymällä, kun olemme epävarmoja, toteutamme näitä arvoja.

 

Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen

Stora Ensolle vastuullisuus merkitsee konkreettisia toimia, jotka toteuttavat tarkoitustamme: ”Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Korvaa uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla.” Se tarkoittaa toiminnastamme yhteiskunnalle, ympäristölle ja taloudelle aiheutuvien vaikutusten pohtimista ja optimoimista.

Stora Enson vastuullisuustavoitteena on tarjota asiakkaillemme pelkästään uudistavia ratkaisuja vuoteen 2050 mennessä. Uudistavat ratkaisumme ovat kiertotalouden mukaisia, ja niillä on myönteinen vaikutus sekä ilmastoon että luonnon monimuotoisuuteen ja ne auttavat ylläpitämään elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Toteutamme näitä ratkaisuja keskittymällä tuoteinnovaatioprosesseihimme ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa koko arvoketjussa, jolloin saamme aikaan tarvittavaa muutosta. Keskittymistämme ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin ohjaavat arvomme, mikä auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme vuoteen 2050 mennessä.