Olemme uusiutuvien materiaalien yhtiö

Raportoi huolenaiheista

Mihin raportoida huolenaiheista?

Jos todistat käytöstä tai toimintaa, joka ei vaikuta oikealta, kerro siitä eteenpäin. Yritä noudattaa seuraavaa raportointijärjestystä:

  • Oma esimies Aina kun mahdollista, ota ensin yhteyttä omaan esimieheesi.
  • Paikallinen henkilöstöosasto Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä konsernin henkilöstöhallintoon.
  • Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan johtaja
  • Speak Up HotlineToimi oikein -palveluun voi tehdä ilmoituksen verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse.

Mahdolliset kysymykset, voi lähettää yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimille osoitteeseen
code@storaenso.com

Valitsemme uusiutuvan tulevaisuuden

Tärkein raaka-aineemme puu kasvaa takaisin – se on uusiutuvaa. Kierrätettävyys ei enää riitä, ja uusiutuvuus on se, millä erotumme muista. Puupohjaiset tuotteemme myös varastoivat hiiltä, mikä torjuu ilmaston lämpenemistä, ja monet tuotteistamme ovat biohajoavia. Tämän ansiosta toimimme biotalouden ytimessä.

Tavoitteenamme on korvata muovit ja muut uusiutumattomat materiaalit. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta.

Meitä ohjaavat arvot 

Stora Enson tarkoitus ja arvot ohjaavat toimintaamme. Työmme tarkoitus on toimia ihmisten ja planeetan hyväksi ja korvata uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla ratkaisuilla. Tämä tukee uskoamme, että Stora Enso pystyy edistämään vihreämmän planeetan olemassaoloa.

Arvoillamme Johda ja Toimi oikein pyrimme näyttämään esimerkkiä kaikessa toiminnassamme – myös vastuullisuustyössämme. Pohdimme jatkuvasti, mitä voisimme tehdä enemmän ja paremmin. Lakien ja sääntöjen noudattaminen on vasta alkua – toimintaamme ohjaavat arvot.

Puhumalla epäkohdista, kuuntelemalla toistemme huolenaiheita ja kysymällä, kun olemme epävarmoja, toteutamme näitä arvoja.

 

Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan

Stora Ensolle vastuullisuus merkitsee sellaisten konkreettisten toimenpiteiden tekemistä, jotka auttavat meitä täyttämään tarkoituksemme: ”Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Korvaa uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla ratkaisuilla.” Tämä tarkoittaa kaikkien toimintojemme yhteiskunnallisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten välisten kompromissien pohtimista ja optimointia. 

Stora Enson tekemä vastuullisuustyö on jaettu yhdeksään keskeiseen alueeseen. Ihmisoikeudet ovat osa niitä kaikkia. Sidosryhmäsuhteet ja olennaisuusanalyysi ohjaavat vastuullisuustyötämme. Tavoitteenamme on varmistaa, että meillä on myönteinen kokonaisvaikutus ympäröivään yhteiskuntaan.