Toimimme oikein

Raportoi huolenaiheista

Mihin raportoida huolenaiheista?

Jos todistat käytöstä tai toimintaa, joka ei vaikuta oikealta, kerro siitä eteenpäin. Yritä noudattaa seuraavaa raportointijärjestystä:

 • Oma esimies Aina kun mahdollista, ota ensin yhteyttä omaan esimieheesi.
 • Paikallinen henkilöstöosasto Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä konsernin henkilöstöhallintoon.
 • Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan johtaja
 • Speak Up HotlineToimi oikein -palveluun voi tehdä ilmoituksen verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse.

Mahdolliset kysymykset, voi lähettää yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimille osoitteeseen
code@storaenso.com

Noudatamme lakia

”Toimi oikein” – näiden sanojen tulisi ohjata kaikkia Stora Enson työntekijöitä heidän päivittäisessä työssään. Tämä tarkoittaa, että noudatamme aina kaikkia toimintaamme koskevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja vapaaehtoisia sitoumuksia. On äärimmäisen tärkeää, että olet perillä kaikista työtäsi koskevista laeista ja määräyksistä ja noudatat niitä – mukaan lukien yrityksemme käytännöt. Jos paikalliset lait tai määräykset poikkeavat Stora Enson toimintaohjeista, meidän on varmistettava, että noudatamme molempia. Sääntöjen noudattaminen ei kuitenkaan riitä – menemme pidemmälle aina kun mahdollista, ja pyrimme aina parempaan.

Vaadimme myös kaikkia Stora Enson nimissä työskenteleviä edustajia, konsultteja ja yhteistyökumppaneita noudattamaan näitä samoja lakeja ja käytäntöjä, mukana lukien Stora Enson toimittajien toimintaohjeet. 

Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota

Menestyksemme uusiutuvien materiaalien yhtiönä perustuu tarjoamillemme tuotteille ja palveluille, ei epäeettiselle tai laittomalle toiminnalle kuten korruptiolle. Korruptio, vallan väärinkäyttö henkilökohtaisen hyödyn hankkimiseksi, voi olla esimerkiksi lahjontaa, liiallista vieraanvaraisuutta ja eturistiriitoja. 

 Emme koskaan maksa lahjuksia tai voitelurahoja

Meillä on nollatoleranssi lahjusten ja voitelurahojen suhteen. Pyrimme varmistamaan, että puolestamme toimivat ulkopuoliset yhteistyökumppanimme ymmärtävät ja jakavat sitoumuksemme eettiseen liiketoimintaan. 

 Vältämme liiallista vieraanvaraisuutta

Kilpailemme vain laadulla ja osaamisella. Emme tarjoa emmekä hyväksy lahjoja, vieraanvaraisuutta tai kulukorvauksia, jos ne ovat kohtuuttoman arvokkaita tai voisivat vaikuttaa epäasianmukaisesti liiketoimiin tai edes luoda sellaisen vaikutelman. Varmistamme, että hyvitykset, provisiot, lahjoitukset ja sponsorointi ovat läpinäkyviä. 

Vältämme eturistiriitoja

Jotta Stora Enso säilyy menestyksekkäänä uusiutuvien materiaalien yhtiönä, kaikissa liiketoimissa on ajateltava Stora Enson etua. Tämä tarkoittaa, että vältämme kaikenlaisia eturistiriitoja. 

Eturistiriita on tilanne, jossa olet henkilökohtaisessa elämässäsi osallisena jossakin, joka voisi vaikuttaa työhösi Stora Ensolla ja vaikeuttaa päätöksentekoasi Stora Enson parhaaksi. Tällaisten henkilökohtaisten asioiden tai suhteiden ei tulisi milloinkaan vaikuttaa työhösi Stora Ensolla. Vältä myös tilanteita, joissa ulkopuoliselle saattaisi tulla vaikutelma, että sinulla on eturistiriita.

Esimerkkejä mahdollisista eturistiriidoista:

 • Sellaisen ulkopuolisen työn vastaanottaminen, joka voisi olla ristiriidassa Stora Enson työsi kanssa.
 • Sopimuksen solmiminen sellaisen liiketoiminnan kanssa, jonka omistaa tai jota hallinnoi joku perheenjäsenesi.
 • Toimiminen toisen yhtiön johtajana, hallituksen jäsenenä tai konsulttina ilman esimiehesi lupaa. Sinulla ei tarvitse olla lupaa ollaksesi mukana voittoa tavoittelemattomassa tai hyväntekeväisyyttä harjoittavassa organisaatiossa.
 • Taloudellisen edun omaaminen kuten osakeomistus yhtiöissä, jotka ovat Stora Enson toimittajia, asiakkaita tai kilpailijoita. Saat kuitenkin omistaa vähäisiä osuuksia mistä tahansa yhtiöistä tai rahastoista, joissa sinulla omistajana ei ole mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön toimintaan.
 • Älä tarjoa, lupaa äläkä hyväksy lahjuksia, voitelurahaa, laittomia hyvityksiä tai muitakaan epäeettisiä maksuja – vaikka sellaiset olisivat tavallisia paikallisessa kulttuurissa.
 • Lahjoja tai vieraanvaraisuutta ei tule koskaan tarjota tavalla, joka saa vastaanottajan tuntemaan, että antaja odottaa jotakin vastineeksi. Lahjat eivät saa olla ylellisiä tai liian arvokkaita, eikä niitä saa tarjota liian usein.
 • Älä koskaan anna tai hyväksy käteis- tai muita rahavaroja.
 • Stora Enso maksaa aina yhtiön oman henkilöstön matka- ja majoituskulut, mutta tavanomaista huomaavaisuutta, kuten aterian maksamista tai yhteistä taksimatkaa, voidaan pitää kohtuullisina vieraanvaraisuuden osoituksina.
 • Kysy neuvoa esimieheltäsi, jos koet, että sinulla saattaa olla eturistiriita.
 • Jos epäilet, että henkilökohtainen elämäsi tai suhteesi saattavat vaikuttaa päätöksentekoosi, huolehdi siitä, että kollegasi, jolla ei ole yhteyttä tilanteeseesi, tekee päätöksen (esimerkiksi rekrytointitilanteissa).
 • Varmista aina, että sinulla on esimiehesi hyväksyntä, ja kirjaa ylös, kuka teki lopullisen päätöksen.
      

K: Erittäin tärkeän asiakkaan avainyhteyshenkilö soitti minulle ja pyysi meitä maksamaan sovitun hyvityksen uudelle tilille. Tämän tilin omistaja ei ole asiakas, vaan nimi on minulle tuntematon. Voinko suorittaa maksun? 

V: Et voi. Tili saattaa kuulua asiakkaalle, mutta se voi olla myös yhteyshenkilön yksityinen tili, jolloin hyvityksen maksaminen olisi selkeä lahjus ja sen lisäksi laitonta toimintaa useimmissa maissa. Varmista, että ymmärrät asiakkaan ja tilin välisen yhteyden ennen minkään maksun suorittamista, ja noudata liiketoimintaperiaatteidemme sääntöjä.

 

Tunnemme yhteistyökumppanimme

Globaalina yrityksenä Stora Enso toimii yhteistyössä kymmenientuhansien toimittajien, asiakkaiden, edustajien, konsulttien ja muiden kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa. Kun tiedämme, keitä yhteistyökumppanimme ovat, voimme pienentää riskiä joutua osaksi epäeettistä, laitonta tai rikollista toimintaa. Noudata aina asianmukaista huolellisuutta, kun valitset yhteistyökumppaneita. Yhtiönä olemme vastuussa paitsi omien työntekijöidemme myös kaikkien meitä edustavien toimista. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia toimintaamme koskevia kauppapakoteohjelmia sekä rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoitusta koskevia lakeja kaikkialla maailmassa. Emme ryhdy liiketoimiin sellaisten osapuolten kanssa, jotka ovat kauppapakotteiden kohteena tai osallistuvat rahanpesuun tai rikolliseen veronkiertoon. Kaiken rahoitustoiminnan on oltava läpinäkyvää, ja se on kirjattava tarkasti ylös.

 • Ennen kuin ryhdyt tekemisiin nimissämme toimivien ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, noudata lahjontaa koskevia asianmukaisen huolellisuuden menettelytapojamme. Vältä kumppaneita, joiden historiassa ilmenee lahjontaa tai joiden kohdalla on muita merkkejä lahjontariskistä.
 • Tarkista kaikista mahdollisista yhteistyökumppaneista, ettei niitä ole nimetty toimintaamme koskevissa pakoteluetteloissa. Kun suunnittelet liiketoimia, joilla on yhteyksiä pakoteohjelmien alaisiin maihin, noudata asianmukaisen huolellisuuden menettelytapojamme.
 • Tarkkaile mahdollisesta rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta kertovia merkkejä. Tällaisia merkkejä voivat olla esimerkiksi monimutkaiset tai epätavalliset maksurakenteet tai -menetelmät (kuten käteinen), pyynnöt maksaa vieraalle tilille tai kolmannelle osapuolelle tai, jos liiketapahtumalla ei näytä olevan selkeää tarkoitusta.
 • Ennen kuin ryhdyt tekemisiin veroparatiisimaassa toimivan osapuolen kanssa, varmista, että sen liiketoiminta on laillista. Etiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimimme voi järjestää testin tämän selvittämistä varten.
       

K: Olen solmimassa sopimusta. Asiakkaan tehdas sijaitsee Keski-Euroopassa, mutta hänen hankintasopimuksensa koskee Bahamalle rekisteröityä yhtiötä. Asiakas kertoi, että kaikki tavarat tulee toimittaa heidän Keski-Euroopan tehtaalleen, mutta laskut tulisi lähettää ja maksaa Bahamalla sijaitsevalle yhtiölle. Voinko allekirjoittaa sopimuksen?

V: Allekirjoittamalla sopimukset saattaisit myötävaikuttaa veronkiertoon. Bahaman kaltaisessa ”Verotuksen vaikutuksille alttiissa maassa” sijaitsevan yhtiön kaiken liiketoiminnan on läpäistävä substanssitesti (selostettu tarkemmin liiketoimintaperiaatteissamme). Tämänkaltainen monen maan välinen kaupankäyntirakenne voi aiheuttaa myös vero- ja jopa rahanpesuriskejä. Kysy neuvoa konsernin verotusasioista vastaavalta. 

 

Kilpailemme reilusti

Stora Ensosta tekevät menestyvän ja kilpailukykyisen sen laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijät. Markkinoiden vapaan ja reilun kilpailun tukeminen on etujemme mukaista ja hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Mielestämme kaikkien yhtiöiden tulisi pystyä käymään kauppaa ja kilpailemaan kanssamme haluamallaan tavalla, kunhan ne noudattavat paikallisia lakeja ja määräyksiä kuten mekin. Emme koskaan ole mukana sopimassa keinotekoisen korkeita tai alhaisia hintoja, emmekä ota osaa kilpailua rajoittaviin käytäntöihin tai sopimuksiin. Emme vaihda luottamuksellisia tietoja kilpailijoiden kanssa. 

 • Älä suostu hinnoista sopimiseen, tuottotasoihin, markkinoiden jakamiseen tai asiakaskunnan jakamiseen.
 • Älä jaa markkinoita koskevia luottamuksellisia tietoja kilpailijoille. Turvallisinta on välttää kaikkia tarpeettomia yhteyksiä kilpailijoiden kanssa. Varmista aina, että sinulla on hyvin perusteltu ja laillinen syy ottaa yhteyttä kilpailijaan. Jos kilpailija aloittaa keskustelun markkinoihin liittyvästä asiasta, lopeta keskustelu välittömästi ja ilmoita siitä etiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimille.
 • Älä ilmoita hintoja julkisesti tai jaa kaupallisesti arkaluontoisia tietoja ulkopuolisten tahojen kanssa neuvottelematta ensin asiasta etiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimin kanssa.
 • Varmista, että saat oikeudellista neuvontaa, ennen kuin teet sopimuksia kilpailijoiden kanssa tai solmit pitkäaikaisia yksinoikeussopimuksia toimittajien tai asiakkaiden kanssa.
   

K: Työskentelen myynnissä, ja tapaan säännöllisesti Stora Enson kilpailijoiden työntekijöitä messuilla ja ammattijärjestön tapahtumissa. Silloin tulee joskus puhetta markkinatrendeistä. Mitä minun tulisi ottaa huomioon näissä keskusteluissa?

V: Yleisesti ottaen mikä tahansa käsiteltävä tieto, joka voi vaikuttaa kilpailijan markkinastrategiaan, voi olla verrattavissa laittomaan tietojenvaihtoon. Ole erityisen varovainen ilmaistessasi pyrkimyksenomaisia ja tulevaisuutta ennakoivia toteamuksia hintojen, kapasiteettien ja asiakkaiden kaltaisista aiheista. 

 

Suojaamme omaisuuttamme ja kunnioitamme yksityisyyttä 

Innovaatio on Stora Enson muutosmatkan ytimessä, ja säilyttääksemme kilpailukykymme haluamme suojata sitä, mikä on meidän. Käytät todennäköisesti työssäsi Stora Ensolle kuuluvia tietokoneita, matkapuhelimia, sovelluksia ja muuta teknologiaa. Niitä tulisi käyttää ensisijaisesti työhön liittyvien asioiden hoitamiseen. Yhtiön tarjoaman teknologian tai laitteiston työ- ja yksityiskäyttö ei saa olla ristiriidassa Stora Enson etujen, käytäntöjen eikä ohjeiden kanssa. Kaiken käytön on luonnollisesti oltava sovellettavien lakien ja määräysten mukaista.

Suojaamme arkaluontoisia tietoja

Stora Enson työntekijänä sitoudut käsittelemään kaikkea työssäsi saamaasi arkaluontoista tietoa ehdottoman luottamuksellisesti. Arkaluontoisen tiedon jakaminen ulkopuolisille tai sen käyttäminen omaksi hyödyksesi saattaa olla vahingollista Stora Ensolle. Tee voitavasi tällaisen tiedon suojaamiseksi. 

Markkinoiden väärinkäytösten estämiseksi asetamme myös rajoituksia osakekaupalle, tiedonannoille sekä muulle sisäpiiritietojen käytölle.

Kunnioitamme yksityisyyttä 

Digitalisaatio tarjoaa Stora Ensolle hienoja mahdollisuuksia, mutta sen mukana tulee myös haasteita, kuten työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme henkilötietojen käsittely. Tällaisella tietojen keräämisellä ja käsittelyllä tulee aina olla määritelty ja pätevä liiketoiminnallinen syy, ja niiden on tapahduttava sovellettavien lakien mukaisesti. 

 • Suojaa käyttöösi uskottu teknologia ja laitteisto, ja käytä niitä vain eettisesti sekä lakia noudattaen. Kunnioita tekijänoikeuksia, asenna yhtiön tietokoneille vain luvallisia ohjelmistoja ja vältä suojaamattomia verkkosivustoja.
 • Älä tallenna yhtiön omistamille laitteille loukkaavaa tai siveetöntä materiaalia, kuten pornografiaa.
 • Keskustele arkaluontoisista tiedoista vain yksityisesti ja vain sellaisten ihmisten kanssa, joilla on valtuudet siihen. Vältä keskustelemasta niistä perheen tai ystävien kanssa; julkisilla paikoilla kuten ravintolassa, hotellin aulassa ja julkisissa liikennevälineissä; toimialajärjestön kokouksissa; tai sosiaalisessa mediassa.
 • Älä käytä samaa salasanaa monilla sivustoilla. Ulkopuolisille vuotaneita käyttäjätunnuksia on hyvin helppo kokeilla muissa palveluissa, erityisesti silloin, jos käyttäjänimi on Stora Enson sähköpostiosoite.
 • Muista myös, että et saa käyttää yhtiötä koskevia ei-julkisia tietoja osakkeiden tai arvopapereiden ostamiseen tai myymiseen etkä muun henkilökohtaisen hyödyn hankkimiseen.
 • Kaikkeen henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn on oltava selkeä ja asiallinen liiketoimintaan liittyvä tarkoitus, ja keräämisen ja käsittelyn on oltava sovellettavien lakien mukaista. Sen on oltava asiaankuuluvaa ja tarpeellista tekemäsi työn kannalta.
 • Kerää vain sen verran henkilötietoja kuin on määritettyyn tarkoitukseen välttämätöntä. Varmista, että tiedot ovat paikkansa pitäviä ja ajantasaisia, ja poista ne kaikista kansioista, kun ne ovat vanhentuneet tai käyneet tarpeettomiksi.
 • Kerro avoimesti, miten tietoja käytetään.
 • Pidä kaikki henkilötiedot turvattuina ja suojattuina. Tietoja saavat tarkastella vain valtuutetut työntekijät ja ulkopuoliset kumppanit, joilla on siihen perusteltu syy.
      

K: Työskentelen luottamuksellisessa projektissa, joka liittyy mahdolliseen yritysostoon Espanjassa. Markkinoilla on yleisesti tiedossa, että tämä yhtiö on myynnissä, mutta mahdollisia ostajia ei tiedetä. Matkustan Espanjaan tarkastamaan yhtiön tiloja ja haluaisin kertoa sosiaalisessa mediassa, miten mukavaa on lähteä työmatkalle lämpimään ja aurinkoiseen Madridiin. Onko se sopivaa?

V: Tämä ei ole kovin hyvä idea. Kun vastuullesi on annettu luottamuksellisia tietoja, sinun on oltava varovainen, ettet jaa niitä ulkopuolisille. Tämä koskee myös tilanteita, joissa ihmiset pystyvät tekemään päätelmiä epätäydellisten tietojen perusteella. Tässä tapauksessa kilpailijamme todennäköisesti tietävät, että yhtiö on myynnissä ja että Stora Ensolla ei ole toimintaa Madridissa. Näin he saattavat pystyä saamaan selville, mistä työmatkassa on kyse.

 

Viestimme selkeästi ja läpinäkyvästi

Stora Ensolle on tärkeää, että sidosryhmämme ymmärtävät meitä ja luottavat meihin. Tämä tarkoittaa, että meidän on viestittävä sidosryhmiemme kanssa selkeästi, läpinäkyvästi ja viipymättä sekä varmistettava, että kaikki, mitä kirjoitamme ja sanomme niin yhtiön sisällä kuin sen ulkopuolella, on totta ja tasapuolista. Me myös kuuntelemme sidosryhmiämme ymmärtääksemme heidän näkemyksiään.

Stora Enson on noudatettava osakemarkkinoita ja tilinpäätösraportointia koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Esimerkiksi tietyt yhtiötä koskevat tiedot on jaettava kaikkien sidosryhmien kanssa samaan aikaan.

Kaikki Stora Enson työntekijät eivät voi antaa lausuntoja yhtiön puolesta. Yhtiömme edustajina toimivat pääasiassa toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä konserniviestintä-, sijoittajasuhde- ja maajohtajat. Tarvittaessa viestintäosastomme nimittää muita edustajia. 

 • Jos et ole nimitetty edustaja, älä anna julkisesti lausuntoja Stora Enson puolesta. Tämä koskee esimerkiksi sosiaalista mediaa, perinteisiä viestimiä ja arvopaperipörssejä. Jos sinulta pyydetään kommenttia, välitä pyyntö aina oikealle, nimitetylle edustajalle.
 • Kun toimit sosiaalisessa mediassa, ja erityisesti jos sinut voidaan tunnistaa Stora Enson työntekijäksi, toimi Stora Enson toimintaohjeiden mukaisesti ja ilmaise selkeästi, että mielipiteesi ovat omia henkilökohtaisia mielipiteitäsi, eivät Stora Enson. Lisätietoja löydät sosiaalista mediaa koskevista ohjeistamme.
 • Käyttäessäsi työsähköpostiasi muista, että edustat Stora Ensoa. Toimi ammattimaisesti ja kunniallisesti.
 • Älä jaa Stora Ensoa, sen asiakkaita, toimittajia tai muita yhteistyökumppaneita koskevia luottamuksellisia tietoja internetissä.
 • Kunnioita tekijänoikeuksia, ja älä osallistu viestintään, joka saattaa vahingoittaa omaa mainettasi tai kollegojesi tai Stora Enson mainetta.
 • Älä koskaan jaa mitään, mikä saatetaan katsoa uhkaukseksi, häirinnäksi tai kiusaamiseksi.
   

K: Näin jonkun kirjoittavan Facebookissa, että Stora Enso valehtelee ympäristötoimistaan omalla alueellani ja että se todellisuudessa saastuttaa maaperää ja meriä toiminnallaan. Tiedän, että se ei ole totta, ja haluan vastata väitteeseen puolustaakseni Stora Ensoa, mutta en tiedä, miten teen sen.

V: Sinun ei pidä antaa lausuntoja Stora Enson puolesta, ellei sinua ole erityisesti pyydetty tekemään niin, vaikka sinulla olisi hyvät aikomukset ja vaikka haluat puolustaa yhtiötämme. Voit aina kysyä neuvoa ottamalla yhteyttä viestintätiimiimme. Heidät on koulutettu vastaamaan Stora Ensoa koskeviin kommentteihin.