Välitämme ihmisistä ja planeetasta

Raportoi huolenaiheista

Mihin raportoida huolenaiheista?

Jos todistat käytöstä tai toimintaa, joka ei vaikuta oikealta, kerro siitä eteenpäin. Yritä noudattaa seuraavaa raportointijärjestystä:

 • Oma esimies Aina kun mahdollista, ota ensin yhteyttä omaan esimieheesi.
 • Paikallinen henkilöstöosasto Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä konsernin henkilöstöhallintoon.
 • Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan johtaja
 • Speak Up HotlineToimi oikein -palveluun voi tehdä ilmoituksen verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse.

Mahdolliset kysymykset, voi lähettää yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimille osoitteeseen
code@storaenso.com

Työskentelemme turvallisesti

Stora Enso haluaa, että jokainen pääsee joka päivä turvallisesti kotiin. Tämä koskee niin omia työntekijöitämme kuin urakoitsijoita, toimittajia ja tehdasvierailijoita. Tavoitteenamme on täysi tapaturmattomuus, ja teemme joka päivä töitä sen eteen.

Stora Ensolla turvallisuus lähtee johtotasosta, mutta kaikilla on myös henkilökohtainen vastuu työskennellä turvallisesti. Uskomme avoimeen turvallisuuskulttuuriin, jossa jokainen voi antaa palautetta ja tehdä havaintoja turvallisista ja vaarallisista toimintatavoista ja olosuhteista rakentavalla tavalla. Kun teemme hyviä valintoja ja päätöksiä, ja kerromme toisillemme, kun jokin asia on tehtävä paremmin, kaikki onnettomuudet voidaan välttää.

 • Perehdy koko konserniamme koskeviin turvallisuuskäytäntöihin ja -ohjeisiin. Esimiehille ja työntekijöille on myös maakohtaisia vaatimuksia ja ohjeita.
 • Tutustu paikallisiin turvallisuuskoulutuksiin, -sääntöihin ja -ohjeisiin ottamalla yhteyttä paikalliseen työsuojelupäällikköön tai henkilöstöosastoon.

K: Olen vierailulla yhdellä tehtaallamme, ja ollessani menossa tuotantotiloihin isäntäni antaa minulle suojalasit ja huomioliivin, mutta ei kypärää eikä turvakenkiä. En ole saanut mitään turvallisuusohjeita ja nyt mietin, onko minun turvallista käydä tuotantotiloissa lainkaan. Mitä minun tulisi tehdä?

V: Tehtaidemme ja jopa tehtaiden eri osien turvallisuusohjeet voivat vaihdella, joten on tärkeää, että kysyt isännältäsi, ovatko suojavarusteesi asianmukaiset. Tästä huolimatta sinun olisi saapuessasi pitänyt saada turvallisuusohjeet ja tieto muun muassa siitä, miten toimia hätätilanteissa. Anna palautetta isännällesi, ja raportoi tapaus turvallisuushavaintona paikalliselle turvallisuuspäällikölle.

Tuemme moninaisuutta 

Uskomme, että moninaisuus vahvistaa kilpailukykyämme ja pyrkii kuvastamaan niitä yhteisöjä, joissa toimimme. Monipuolisten työskentelytiimien ansiosta pystymme tarkastelemaan asioita erilaisista näkökulmista ja haastamaan ajattelutapamme, minkä seurauksena pystymme tekemään entistä parempia päätöksiä. Moninaisuus tarkoittaa meille esimerkiksi sukupuolen, iän, taitojen, kokemuksien, kulttuurien ja persoonallisuuksien moninaisuutta. 

 • Pyri aina luomaan tiimejä, joissa on erilaisista taustoista tulevia ja erilaisia taitoja omaavia ihmisiä.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Stora Enso noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmis- ja työoikeuksia ja standardeja, ja niitä on sovellettava kaikkiin työntekijöihimme. Emme salli kehenkään kohdistuvaa syrjintää etnisen alkuperän, iän, sukupuolen, toimintarajoitteiden, seksuaalisen suuntautumisen, vakaumuksen, poliittisten näkemysten, perhetilanteen, sosiaalisen taustan tai muiden vastaavien ominaisuuksien perusteella. 

Emme myöskään hyväksy minkäänlaista kiusaamista tai ahdistelua, kuten väkivaltaa, seksuaalista häirintää, asiattomia rangaistuksia tai minkäänlaista hyväksikäyttöä. Emme salli pakko- tai lapsityövoiman käyttöä. 

Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä, liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin ja ammattijärjestöihin sekä neuvotella kollektiivisesti yhtiön kanssa. Tarvittaessa pyrimme edistämään muita työntekijöiden edustamisen muotoja. 

 • Perehdy siihen, mitä ihmisoikeuksien kunnioittaminen tarkoittaa Stora Enson ja oman työsi kannalta.
 • Ole aina kunnioittava ja avarakatseinen, kun olet vuorovaikutuksessa kollegojen, yhteistyökumppaneiden, yhteisön jäsenien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Olemme vastuullinen naapuri 

Stora Enson toiminta on vahvasti riippuvaista paikallisista yhteisöistä motivoituneen ja kilpailukykyisen paikallistyövoiman saannin sekä tärkeimmän raaka-aineemme, puun hankinnan turvaamiseksi. Haluamme varmistaa, että nämä yhteisöt pystyvät menestymään pitkällä aikavälillä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristön näkökulmasta. 

Tämän toteutumiseksi pyrimme osaltamme edistämään näiden yhteisöjen myönteistä sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja minimoimaan toimintamme mahdolliset haittavaikutukset. Vapaaehtoiset yhteisöinvestoinnit hyödyttävät pitkällä aikavälillä sekä yhteisöjä että yhtiöitä, minkä vuoksi Stora Enso tukee sen tehtaiden ympärillä olevia yhteisöjä monella tavalla. Käymme myös aktiivista vuoropuhelua paikallisten sidosryhmien kanssa.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja käsittelemme yhteiskunnallisia ongelmia kumppaneiden kanssa paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. 

Kunnioitamme paikallisten yhteisöjen kulttuuria, tapoja ja arvoja, ja luomme suhteita niihin vahvistaaksemme keskinäistä ymmärrystä samalla, kun pyrimme toimimaan Storan Enson toimintaohjeiden arvojen mukaisesti. 

 • Perehdy siihen, mitä yhteisöinvestoinnit merkitsevät Stora Ensolle.
 • Kunnioita paikallisten yhteisöjen kulttuuria, tapoja ja arvoja, ja pyri samalla toimimaan näissä toimintaohjeissa kuvattujen arvojen mukaisesti.

Torjumme ilmastonmuutosta

Uusiutuvien materiaalien yhtiönä Stora Ensolla on ainutlaatuiset mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta, sillä puupohjaiset tuotteemme tarjoavat vähähiilisiä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille ratkaisuille ja varastoivat hiiltä myös kierrätyksen aikana. Vastuullisesti hoidetuissa metsissä kasvavat puut imevät hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoivat hiiltä.

Torjumme ilmastonmuutosta myös toiminnoissamme esimerkiksi parantamalla niiden energiatehokkuutta ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita biomassapolttoaineilla. Olimme myös alan ensimmäinen yritys, joka asetti kunnianhimoiset tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi sekä omassa toiminnassamme että koko arvoketjussamme. Päivitimme näitä tavoitteita vuonna 2021 pitääksemme omalta osaltamme ilmaston lämpenemisten alle 1,5 asteessa.

 • Hanki tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista työhösi ja parhaista tavoista, joilla yritykset voivat vaikuttaa tilanteeseen.
 • Pohdi, miten tiimisi voi auttaa Stora Ensoa säästämään entistä enemmän energiaa ja pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Pienilläkin teoilla on merkitystä.

Kunnioitamme ympäristöä

Pääraaka-aineemme puu on uusiutuvaa – se kasvaa takaisin. Tuotteemme varastoivat hiiltä ja ovat kierrätettäviä, ja monet niistä ovat myös biohajoavia. Niitä kaikkia voidaan käyttää uusiutuvan energian lähteenä elinkaarensa lopussa. Hankimme puuta vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Käytämme luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki tämä luo meille mahdollisuuden toimia sekä kierto- että biotaloudessa ja vaikuttaa myönteisesti globaaliin ilmastoon ja ympäristöön.

Kuitenkin myös meidän toimintamme ja arvoketjumme tuottaa päästöjä ilmaan ja veteen. Suojellaksemme luonnon monimuotoisuutta, vesistöä, ilmastoa ja maaperää pyrimme jatkuvasti ja systemaattisesti tekemään entistä parempaa ympäristötyötä asettamalla tavoitteita sekä mittaamalla edistymistämme ja raportoimalla siitä. 

Uskomme, että kaikki työntekijämme pystyvät auttamaan meitä toimimaan entistä paremmin. Kysy itseltäsi: mitä voisin vielä tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi työssäni?

 
 • Tiedosta työsi mahdolliset vaikutukset ympäristöön. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele niistä tiimissäsi. Esimiehesi voi tarvittaessa ottaa yhteyttä divisioonan tai konsernin vastuullisuusasiantuntijoihin.
 • Käytä luonnonvaroja tehokkaasti, ja hyödynnä materiaaleja uudelleen tai kierrätä niitä aina, kun mahdollista jätteen minimoimiseksi.
 • Valitse ennemmin uusiutuvia kuin uusiutumattomia materiaaleja aina, kun mahdollista.
 • Säästä vettä siellä, missä voit.
 • Jos sinulla on ideoita vastuullisuuden parantamiseksi omassa yksikössäsi, kerro ne tiimillesi, esimiehellesi ja/tai yksikkösi johtajalle.

K: Yksikössäni ei ole pahvinkierrätysmahdollisuutta. Mielestäni se on väärin, erityisesti siksi, että työskentelemme yhtiössä, joka valmista aaltopahvia ja puhuu kierrätyksen puolesta. Olen pyytänyt esimiestäni ottamaan selvää asiasta ja ottanut yhteyttä yksikköni tiloista vastaavaan muutosten tekemiseksi, mutta mitään ei ole tapahtunut. Mitä voin vielä tehdä?

V: Kierrätys on hyvin riippuvaista paikallisesta infrastruktuurista. Joillakin alueilla tiettyjä materiaaleja ei pystytä kierrättämään vaikka joillakin toisilla pystytään. Jos pahvi voidaan kierrättää alueellasi, yritä edistää ideaasi löytämällä tiiminjäseniä tai muita kollegoja, jotka ovat asiasta samaa mieltä kanssasi. Voitte yhdessä edistää aloitetta yksikössänne. Voit myös kysyä neuvoa ottamalla yhteyttä yksikön, divisioonan tai konsernin vastuullisuusasiantuntijoihin.