Johdamme arvoillamme

Raportoi huolenaiheista

Mihin raportoida huolenaiheista?

Jos todistat käytöstä tai toimintaa, joka ei vaikuta oikealta, kerro siitä eteenpäin. Yritä noudattaa seuraavaa raportointijärjestystä:

 • Oma esimies Aina kun mahdollista, ota ensin yhteyttä omaan esimieheesi.
 • Paikallinen henkilöstöosasto Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä konsernin henkilöstöhallintoon.
 • Yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan johtaja
 • Speak Up HotlineToimi oikein -palveluun voi tehdä ilmoituksen verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse.

Mahdolliset kysymykset, voi lähettää yritysetiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimille osoitteeseen
code@storaenso.com

 Kunnioitamme toimintaohjeitamme

Stora Enson toimintaohjeet ovat arvojamme, jotka koskevat kaikkia työntekijöitämme. Ne ovat ohjeistus, joka selventää lähestymistapaamme eettisiin liiketoimintatapoihin, ihmis- ja työoikeuksiin sekä ympäristöarvoihin. Nämä arvot ohjaavat työtämme ja ovat voimassa kaikkialla, missä toimimme. 

 1. Noudattamaan lakeja ja määräyksiä
 2. Tekemään oikeita, eettisiä päätöksiä työssäsi
 3. Toteuttamaan Stora Enson arvoja ja varjelemaan mainettamme
 4. Tietämään, mistä etsiä tukea ja neuvoja niitä tarvitessasi
 5. Raportoimaan käytöksestä ja toimista, joista olet huolissasi.
 1. Rajoita oikeuttasi työntekijänä puhua julkisesti yleisistä huolenaiheista
 2. Pyri tasapäistämään kaikkien työntekijöidemme ajattelua – haluamme edistää mielipiteiden moninaisuutta
 3. Vastaa kaikkiin kysymyksiin – jos olet epävarma, kysy, ennen kuin toimit!

Toimitusjohtajan tervehdys

Teemme oikeita päätöksiä

Voinko maksaa asiakkaan lounaan? Voisinko palkata veljeni? Pitäisikö minun kertoa jollekin näkemistäni vaaratilanteista? Kohtaamme tällaisia kysymyksiä työssämme päivittäin. Stora Ensolla lakien noudattaminen on vasta alkua – oikein toimiminen vaatii meitä tarkastelemaan asioita perusteellisemmin ja pohtimaan, onko se, mitä teemme tai näemme muiden tekevän, eettistä. Lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi meidän tulisi aina toimia oman moraalimme ja yrityksen arvojen mukaisesti voidaksemme tehdä oikeita päätöksiä.

Kun pohdit, mitä tehdä, kysy itseltäsi:

 • Onko se laillista?
 • Onko se toimintaohjeidemme ja politiikkojemme mukaista?
 • Onko se tarkoituksemme ja arvojemme mukaista?
 • Onko se eettistä?
 • Kiusaantuisinko, jos toimintani tuotaisiin julki?

Kerromme ja kuuntelemme

Avoimuuden ja rehellisyyden kulttuuri on avain siihen, että liiketoimintamme on menestyksekästä pitkällä aikavälillä. Arvojemme mukaan toimiminen ei tarkoita pelkästään sääntöjen noudattamista, vaan se tuo meille myös kilpailuetua aikana, jolloin asiakkaiden ja työntekijöiden kiinnostus eettiseen liiketoimintaan kasvaa. Huolenaiheista raportoiminen auttaa meitä vastaamaan haasteisiin ennen kuin ne kehittyvät suuremmiksi ongelmiksi sekä korjaamaan epäkohtia, jotka on jo havaittu. Se auttaa meitä myös rakentamaan luottamusta sekä Stora Enson sisällä että ulkoisten sidosryhmiemme keskuudessa.

Kyseenalaista käytös tai toiminta, joka ei vaikuta oikealta, ja kerro siitä eteenpäin. Jos kollega tai yhteistyökumppani toimii mielestäsi näissä toimintaohjeissa esitettyjen arvojen vastaisesti, sinulla on aina velvollisuus raportoida siitä. Stora Enson etiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimi tutkivat kaikki raportoidut tapaukset. Varmistamme, ettei rikkomuksesta epäiltyyn kohdisteta seuraamuksia, ennen kuin syytös on selvitetty perusteellisesti. Kaikki löydökset tallennetaan ja tarkistetaan, ja niistä raportoidaan sekä etiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimillemme että Stora Enson hallitukselle. Todeksi varmistetut ohjeistusrikkomukset, kuten lahjusten ottaminen tai antaminen, johtavat esimerkiksi kurinpidollisiin toimiin, prosessimuutoksiin ja jopa oikeustoimiin. Kurinpidolliset toimet ovat aina oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia. 

Huolenaiheista ja epäkohdista raportoinnin pitäisi aina tuntua turvalliselta. Stora Enso suojelee kaikkia, jotka ilmaisevat rehellisen huolensa toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta. Emme salli minkäänlaisia kosto/vastatoimia rikkomusepäilystä vilpittömästi kertovaa henkilöä kohtaan. Sinun ei tarvitse tietää kaikkia faktoja vaan ainoastaan uskoa, että antamasi tiedot ovat totta. Ei kuitenkaan ole hyväksyttävää tietoisesti esittää virheellisiä syytöksiä, valehdella tutkijoille tai häiritä tutkintaa.

Mahdollistaaksemme epäkohdista kertomisen kulttuurin meidän on myös kuunneltava. Esimiehen tulisi kuunnella ja suhtautua myönteisesti kaikkiin huolenaiheisiin ja erilaisiin näkemyksiin, myös hänen omistaan eriäviin. Esimiesten tehtävä on saada alaisensa tuntemaan, että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä, vaikka aiheesta olisikin vaikea puhua. Esimiehillä on myös velvollisuus välittää vakavat syytteet eteenpäin etiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimeille jatkotutkimusta ja -toimenpiteitä varten.

 

Jos kuulet seuraavan tyyppisiä kommentteja, saatat todistaa Stora Enson toimintaohjeiden rikkomista. Kysy neuvoa esimieheltäsi tai etiikan ja vaatimustenmukaisen toiminnan tiimiin:

”Herätys nyt, tämä on bisnestä. Kaikkihan näin tekevät.”
”Olet varmasti oikeassa, mutta tällä hetkellä meillä ei ole varaa toimia täysin eettisesti.”
”Tämä on erilainen kulttuuri. Tässä maassa liiketoimintaa tehdään näin.”