Stora Enso
kodekss 

Stora Enso kā atjaunojamo materiālu uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no mūsu spējas apmierināt klientu un patērētāju pieprasījumu pēc atjaunojamiem risinājumiem. Mūsu kopējā vēlme rīkoties pareizi ir neatņemama šīs filozofijas sastāvdaļa.

Mūsu pamatā ir mūsu vērtības – tās padara mūs iekšēji stiprus, kā arī palīdz mums gūt panākumus. Stora Enso kodekss, saukts arī par mūsu Rīcības kodeksu, jums nodrošina vadlīnijas, lai darbā pieņemtu pareizus lēmumus, vienlaikus veicinot pārredzamību, ētiku un ilgtspējību. Ievērojiet to godam.

Ziņojiet par savām bažām

Runājiet: kā ziņot par šķietami nepareizu rīcību vai situāciju.

Ja redzat rīcību, kas jums nešķiet pareiza, vienmēr par to pastāstiet. Centieties ziņot tālāk norādītajā kārtībā.

  • Jūsu vadītājs Kad vien iespējams, jūsu vadītājam jābūt pirmajam, kuram ziņosiet.
  • Jūsu personāldaļas vadītājs. Ja nepieciešams, varat sazināties arī ar grupas Personālvadības nodaļu (HR).
  • vadītājs vai Ētikas un atbilstības nodaļas vadītājs
  • Speak Up Hotline Mūsu atbalsta dienestam var ziņot tiešsaistē, pa e-pastu vai pa tālruni.

Jautājumu, gadījumā sazinieties ar Ētikas un atbilstības nodaļu: 
code@storaenso.com

Mēs esam atjaunojamo materiālu uzņēmums

Mēs esam atjaunojamo materiālu uzņēmums

Lasīt vairāk
Mēs vadām ar savām vērtībām

Mēs vadām ar savām vērtībām

Lasīt vairāk
Mēs rīkojamies pareizi

Mēs rīkojamies pareizi

Lasīt vairāk
Mēs rūpējamies par cilvēkiem un planētu

Mēs rūpējamies par cilvēkiem un planētu

Lasīt vairāk