Stora Enso
kodekss 

Stora Enso kā atjaunojamo materiālu uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no mūsu spējas apmierināt klientu un patērētāju pieprasījumu pēc atjaunojamiem risinājumiem. Mūsu kopējā vēlme rīkoties pareizi ir neatņemama šīs filozofijas sastāvdaļa.

Mūsu pamatā ir mūsu vērtības – tās padara mūs iekšēji stiprus, kā arī palīdz mums gūt panākumus. Stora Enso kodekss, saukts arī par mūsu Rīcības kodeksu, jums nodrošina vadlīnijas, lai darbā pieņemtu pareizus lēmumus, vienlaikus veicinot pārredzamību, ētiku un ilgtspējību. Ievērojiet to godam.

Mēs esam atjaunojamo materiālu uzņēmums

Mēs esam atjaunojamo materiālu uzņēmums

Lasīt vairāk
Mēs vadām ar savām vērtībām

Mēs vadām ar savām vērtībām

Lasīt vairāk
Mēs rīkojamies pareizi

Mēs rīkojamies pareizi

Lasīt vairāk
Mēs rūpējamies par cilvēkiem un planētu

Mēs rūpējamies par cilvēkiem un planētu

Lasīt vairāk