Mēs vadām ar savām vērtībām

Ziņojiet par savām bažām

Runājiet: kā ziņot par šķietami nepareizu rīcību vai situāciju.

Ja redzat rīcību, kas jums nešķiet pareiza, vienmēr par to pastāstiet. Centieties ziņot tālāk norādītajā kārtībā.

 • Jūsu vadītājs Kad vien iespējams, jūsu vadītājam jābūt pirmajam, kuram ziņosiet.
 • Jūsu personāldaļas vadītājs. Ja nepieciešams, varat sazināties arī ar grupas Personālvadības nodaļu (HR).
 • vadītājs vai Ētikas un atbilstības nodaļas vadītājs
 • Speak Up Hotline Mūsu atbalsta dienestam var ziņot tiešsaistē, pa e-pastu vai pa tālruni.

Jautājumu, gadījumā sazinieties ar Ētikas un atbilstības nodaļu: 
code@storaenso.com

 Mēs ievērojam mūsu kodeksu

Stora Enso kodekss ir vienota vērtību sistēma visiem mūsu darbiniekiem, vadlīnijas, kas paskaidro mūsu pieeju ētikas normām atbilstošai uzņēmējdarbības praksei, cilvēktiesībām, darba tiesībām un vides vērtībām. Šīs vērtības vada mūsu darbu, un mēs tās piemērojam visur, kur strādājam.

 1. ievērot tiesību normas un noteikumus;
 2. ikdienas darbā pieņemt pareizos ētikas normām atbilstošus lēmumus;
 3. strādāt saskaņā ar Stora Enso vērtībām un aizsargāt mūsu labo slavu;
 4. zināt, kur meklēt atbalstu un palīdzību, kad tas nepieciešams;
 5. ziņot par uzvedību un rīcību, kas jums izraisa bažas.
 1. ierobežot jūsu kā darbinieka tiesības publiski izteikties par sabiedrībai svarīgām lietām;
 2. ietekmēt visu mūsu darbinieku domāšanu – mēs iestājamies par viedokļu dažādību;
 3. sniegt atbildes uz visiem jautājumiem – ja šaubāties, jautājiet, pirms ko darāt.

Mēs pieņemam pareizos lēmumus

Vai es varu klientam izmaksāt vakariņas? Vai es varu pieņemt darbā savu brāli? Vai man kādam jāpastāsta par redzētu nedrošu rīcību? Ar šādiem jautājumiem mēs darbā saskaramies katru dienu. Tiesību normu ievērošana ir tikai sākums – lai rīkotos pareizi, ir jāraugās dziļāk un jāapsver, vai tas, ko mēs darām vai piedzīvojam, atbilst ētikas normām. Papildus tiesību normu un noteikumu ievērošanai pareizo lēmumu pieņemšanā mums vienmēr ir jāseko savai morāles izjūtai un uzņēmuma vērtībām.

Lemjot, kā rīkoties, uzdodiet sev šos jautājumus:

 • vai tas ir likumīgi?
 • vai tas ir saskaņā ar mūsu kodeksu un politikām?
 • vai tas ir saskaņā ar mūsu mērķi un vērtībām?
 • vai tas atbilst ētikas normām?
 • vai man nebūtu pretenzijas, ja mana rīcība tiktu publiskota?

Mēs runājam un mēs klausāmies

Atklātības un godīguma kultūra ir neaizvietojama ilgtermiņa panākumu nodrošināšanā. Pieturēšanās pie mūsu vērtībām nav tikai noteikumu ievērošana – vadīšanās pēc vērtībām mums arī sniedz priekšrocības laikā, kad arvien pieaug klientu un darbinieku interese par uzņēmējdarbības ētiku. Ziņošana par bažām mums palīdz risināt sarežģījumus, pirms tie kļūst par lielākām problēmām, kā arī labot jau pamanītas kļūdas. Tā arī palīdz vairot uzticību gan Stora Enso iekšienē, gan citām ieinteresētajām pusēm.

Neignorējiet šķietami nepareizu uzvedību vai rīcību, runājiet par tām. Ja jums šķiet, ka kolēģis vai sadarbības partneris pārkāpj šī kodeksa vērtības, jūsu pienākums ir par to ziņot. Visus ziņotos gadījumus izmeklē Stora Enso Ētikas un atbilstības grupa, un mēs raugāmies, lai neviens, kas ir apsūdzēts pārkāpumos, netiktu sodīts, pirms apsūdzība nav rūpīgi izmeklēta. Viss atklātais tiek reģistrēts, pārskatīts un ziņots gan Ētikas un atbilstības pārvaldības komisijai, gan uzņēmuma valdei. Pierādīti Stora Enso kodeksa pārkāpumi, piemēram, kukuļdošana vai kukuļņemšana, var likt piemērot dažādus līdzekļus, piemēram, disciplinārsodu, izmaiņas mūsu procesos vai pat uzsākt tiesvedību. Disciplinārsodi vienmēr ir godīgi un konsekventi.

Jums vienmēr jājūtas droši, ziņojot par pārkāpumiem, tādēļ Stora Enso vienmēr aizsargās katru, kurš paudīs atklātas bažas. Mēs nepacietīsim jebkādas sankcijas pret personu, kas labticīgi ziņo par pārkāpumiem. Jums nav jāzina visi fakti, pietiek ar to, ka ticat, ka jūsu sniegtā informācija ir patiesa. Tomēr ir nepieņemami apzināti sniegt nepatiesas apsūdzības, melot izmeklētājiem vai traucēt izmeklēšanai.

Lai veicinātu ziņošanas kultūru, mums ir arī jāprot uzklausīt. Visi darbinieka atšķirīgie uzskati un bažas, arī tādi, kam nepiekrītat, vadītājam ir jāpieņem, jāuzklausa un jārisina. Vadītājiem ir jāliek darbiniekiem justies uzklausītiem un tā, ka viņu viedokļiem ir nozīme arī gadījumos, kad par tiem runāt ir grūti. Vadītāju pienākums ir arī pārvirzīt nopietnas sūdzības Ētikas un atbilstības grupai turpmākai izmeklēšanai un rīcībai.

Ja jūs dzirdat kādu no tālāk uzskaitītajiem komentāriem, iespējams, esat liecinieks tam, ka tiek pārkāpts Stora Enso kodekss, tādēļ jums jāvēršas pēc padoma pie sava vadītāja vai Ētikas un atbilstības grupas.

“Pamosties – tas ir bizness. Visi tā dara.”
“Tev noteikti ir taisnība, bet šobrīd mēs nevaram atļauties rīkoties pilnīgi saskaņā ar ētikas normām.”
“Šī ir cita kultūra. Šajā valstī lietas jādara šādi.”
“Vienkārši atrisini šo problēmu, es par to neko vairs negribu dzirdēt.”