Mēs esam atjaunojamo materiālu uzņēmums

Ziņojiet par savām bažām

Runājiet: kā ziņot par šķietami nepareizu rīcību vai situāciju.

Ja redzat rīcību, kas jums nešķiet pareiza, vienmēr par to pastāstiet. Centieties ziņot tālāk norādītajā kārtībā.

  • Jūsu vadītājs Kad vien iespējams, jūsu vadītājam jābūt pirmajam, kuram ziņosiet.
  • Jūsu personāldaļas vadītājs. Ja nepieciešams, varat sazināties arī ar grupas Personālvadības nodaļu (HR).
  • vadītājs vai Ētikas un atbilstības nodaļas vadītājs
  • Speak Up Hotline Mūsu atbalsta dienestam var ziņot tiešsaistē, pa e-pastu vai pa tālruni.

Jautājumu, gadījumā sazinieties ar Ētikas un atbilstības nodaļu: 
code@storaenso.com

Mēs izvēlamies atjaunojamu nākotni

Mūsu galvenais izejmateriāls – koki – ataug, tie ir atjaunojami. Laikā, kad ar pārstrādi vien nepietiek, tas, kas atšķir mūs, ir atjaunojamu bioresursu izmantošana. Tāpat arī mūsu izstrādājumi, kuru pamatā ir koksne, absorbē oglekli, palīdzot cīnīties pret globālo sasilšanu, turklāt daudzi no tiem ir biodegradējami. Tas palīdz mums ieņemt vietu pašā bioekonomikas sirdī.

Mēs esam ceļā arī uz plastmasas un citu neatjaunojamo materiālu aizstāšanu. Mēs ticam, ka materiālus, ko šodien ražo uz fosilo resursu bāzes, mēs rīt spēsim ražot no koksnes.

Mēs esam uz vērtībām balstīts uzņēmums 

Stora Enso lepojas ar saviem mērķiem un vērtībām. Mūsu mērķis ir darīt labu cilvēkiem un planētai. Aizstāt fosilo resursu materiālus ar atjaunojamiem risinājumiem. Šis mērķis uzsver mūsu uzskatu, ka Stora Enso var palīdzēt planētai kļūt zaļākai.

Ar savām vērtībām – vadīt un rīkoties pareizi – mēs tiecamies rādīt piemēru ilgtspējībā un visos mūsu uzņēmējdarbības aspektos. Mēs vienmēr sev jautājam: ko vēl mēs varam darīt, ko mēs varam izdarīt labāk? Tiesību normu un noteikumu ievērošana ir tikai sākums – mūsu rīcības pamatā ir mūsu vērtības.

Lai turētos pie šīm vērtībām, mēs neklusējam, kad kaut kas izraisa bažas, mēs ieklausāmies citu rūpēs un uzdodam jautājumus, kad šaubāmies.

Mēs esam apņēmušies nodrošināt ilgtspējību

Stora Enso ilgtspējība ir konkrētu darbību īstenošana, kas mums palīdzēs sasniegt mūsu mērķi: „Darīt labu cilvēkiem un planētai. Aizstāt fosilās izcelsmes materiālus ar atjaunojamiem risinājumiem.” Tas nozīmē, ka ir jāapsver un jāoptimizē kompromisi starp visu mūsu darbību sociālo, vides un ekonomisko ietekmi.

Stora Enso ilgtspējības mērķis ir līdz 2050. gadam nodrošināt mūsu klientiem 100% reģeneratīvus risinājumus. Mūsu reģeneratīvie risinājumi ir cirkulāri, un tiem ir pozitīva ietekme gan uz klimatu, gan bioloģisko daudzveidību, un tādējādi tie veicina dzīvības uzturēšanu planētas robežās. Mēs ieviesīsim šos risinājumus, koncentrējoties uz produktu inovācijas procesiem un sadarbojoties ar partneriem visā vērtību ķēdē, lai palīdzētu veikt nepieciešamās sistēmiskās izmaiņas. Mūsu koncentrēšanās uz vidi un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi ir balstīta uz mūsu vērtībām, un tā palīdzēs sasniegt mērķi līdz 2050. gadam.