Pravidla společnosti
Stora Enso 

Úspěch společnosti Stora Enso jako společnosti zabývající se obnovitelnými materiály závisí na naší schopnosti splňovat požadavky zákazníků a spotřebitelů na obnovitelná řešení.  Zásadní součástí této cesty je naše společná vůle dělat správné věci. 

Naše hodnoty jsou našimi kořeny – díky nim jsme silní uvnitř a díky nim také prosperujeme navenek. Pravidla společnosti Stora Enso, také známá jako naše pravidla jednání, vám poskytují nástroje, abyste během práce mohli provádět správná rozhodnutí a abyste přitom prosazovali transparentnost, etiku a udržitelnost. Hrdě je dodržujte.


Nahlásit vaše obavy

Ozvěte se: jak nahlásit vaše obavy

Pokud si všimnete chování, které podle vás není správné, vždy se ozvěte. Při podávání hlášení se snažte dodržovat níže uvedené pořadí.

  • Váš nadřízený Kdykoli je to možné, měl by být váš nadřízený první osobou, které problém nahlásíte.
  • Vaše místní personální oddělení (HR) V případě potřeby se spojte s personálním oddělením skupiny.
  • Vedoucí oddělení etiky a dodržování pravidel 
  • Speak Up Hotline Hlášení na naši ohlašovací linku lze podávat online, e-mailem nebo telefonicky.

S otázkami, se obracejte na oddělení etiky a dodržování pravidel na adrese
code@storaenso.com

Jsme společností zabývající se obnovitelnými materiály

Jsme společností zabývající se obnovitelnými materiály

Přečtěte si více
Vedeme prostřednictvím našich hodnot

Vedeme prostřednictvím našich hodnot

Přečtěte si více
Děláme správné věci

Děláme správné věci

Přečtěte si více
Pečujeme o lidi a o planetu

Pečujeme o lidi a o planetu

Přečtěte si více