Jsme společností zabývající se obnovitelnými materiály

Nahlásit vaše obavy

Ozvěte se: jak nahlásit vaše obavy

Pokud si všimnete chování, které podle vás není správné, vždy se ozvěte. Při podávání hlášení se snažte dodržovat níže uvedené pořadí.

  • Váš nadřízený Kdykoli je to možné, měl by být váš nadřízený první osobou, které problém nahlásíte.
  • Vaše místní personální oddělení (HR) V případě potřeby se spojte s personálním oddělením skupiny.
  • Vedoucí oddělení etiky a dodržování pravidel 
  • Speak Up Hotline Hlášení na naši ohlašovací linku lze podávat online, e-mailem nebo telefonicky.

S otázkami, se obracejte na oddělení etiky a dodržování pravidel na adrese
code@storaenso.com

Volíme obnovitelnou budoucnost

Stromy, naše hlavní surovina, neustále dorůstají – jsou obnovitelné. V době, kdy recyklovatelnost již nestačí, se odlišujeme obnovitelností. Naše produkty na bázi dřeva také ukládají uhlík, pomáhají bojovat s globálním oteplováním a mnohé z nich jsou biologicky odbouratelné. To nás přivádí do srdce bioekonomiky.

Kráčíme po cestě vedoucí k nahrazení plastů a dalších materiálů, které nejsou obnovitelné. Jsme přesvědčeni, že vše, co se dnes vyrábí z fosilních materiálů, může být zítra vyrobeno ze stromů.

Hodnoty náš ženou vpřed 

Společnost Stora Enso pohání její záměr a hodnoty. Naším záměrem je pomáhat lidem a planetě. Nahradit fosilní materiály obnovitelnými řešeními. Tento záměr odráží naše přesvědčení, že společnost Stora Enso může přispět k zelenější planetě.

Prostřednictvím svých hodnot – vést a jít příkladem a dělat správné věci – chceme jít příkladem ve všech aspektech našeho podnikání i udržitelnosti. Neustále se ptáme sami sebe: co dalšího můžeme dělat, co můžeme dělat lépe? Dodržování zákonů a pravidel je jen začátek – naše chování se řídí našimi hodnotami.

Abychom své hodnoty dodržovali v praktickém životě, ozveme se, když nás něco trápí, nasloucháme, když něco trápí ostatní, a ptáme se, pokud jsme na pochybách.

Zavázali jsme se k udržitelnosti

Pro společnost Stora Enso znamená udržitelnost realizaci konkrétních opatření, jež nám pomohou naplnit náš Cíl: „Konat dobro pro lidi a planetu. Nahrazovat fosilní materiály obnovitelnými řešeními.“ To znamená zvažovat a optimalizovat rovnováhu napříč společenskými, ekologickými a ekonomickými dopady všech našich činností.

Cílem společnosti Stora Enso v oblasti udržitelnosti je poskytovat zákazníkům do roku 2050 100% regenerativní řešení. Naše regenerativní řešení jsou kruhová a mají pozitivní vliv jak na klima, tak i na biologickou rozmanitost, čímž přispívají k udržení života v mezích planety. V rámci realizace těchto řešení se budeme výrazně zaměřovat na naše procesy inovace produktů a spolupráci s partnery napříč hodnotovými řetězci, abychom přispěli k prosazení potřebných systémových změn. Naše soustředění se na ekologicky a společensky odpovědné obchodní postupy vychází z našich hodnot a bude naší oporou při dosahování našeho cíle do roku 2050.