Vedeme prostřednictvím našich hodnot

Nahlásit vaše obavy

Ozvěte se: jak nahlásit vaše obavy

Pokud si všimnete chování, které podle vás není správné, vždy se ozvěte. Při podávání hlášení se snažte dodržovat níže uvedené pořadí.

 • Váš nadřízený Kdykoli je to možné, měl by být váš nadřízený první osobou, které problém nahlásíte.
 • Vaše místní personální oddělení (HR) V případě potřeby se spojte s personálním oddělením skupiny.
 • Vedoucí oddělení etiky a dodržování pravidel 
 • Speak Up Hotline Hlášení na naši ohlašovací linku lze podávat online, e-mailem nebo telefonicky.

S otázkami, se obracejte na oddělení etiky a dodržování pravidel na adrese
code@storaenso.com

 Ctíme svá pravidla

Pravidla společnosti Stora Enso představují jedinou sadu hodnot pro všechny naše zaměstnance – vodítko, které vysvětluje náš přístup k etickým obchodním postupům, lidským a pracovním právům a také k environmentálním hodnotám. Těmito hodnotami se řídí naše práce a používáme je všude, kde působíme. 

 1. dodržovat zákony a předpisy,
 2. provádět v rámci své každodenní práce správná a etická rozhodnutí,
 3. žít v souladu s hodnotami Stora Enso a chránit tak naši pověst,
 4. vědět, kde požádat o podporu a vedení, pokud je budete potřebovat,
 5. nahlásit chování a činnosti, které vám dělají starosti.
 1. neomezují vaše právo jako zaměstnance hovořit veřejně o veřejných záležitostech,
 2. nepokoušejí se usměrňovat myšlení všech našich zaměstnanců – podporujeme diverzitu názorů,
 3. neobsahují všechny odpovědi – pokud budete na pochybách, zeptejte se a až poté jednejte!

Činíme správná rozhodnutí

Mohu zaplatit zákazníkovi večeři? Mám najmout svého bratra? Mám někomu nahlásit nebezpečné chování, kterého jsem byl/a svědkem? S takovými otázkami se v práci potýkáme každý den. Dodržování zákonů představuje u společnosti Stora Enso pouhý začátek – abychom dělali správné věci, musíme nahlížet hlouběji a zvažovat, zda to, co děláme nebo čeho jsme svědky, je etické. Kromě toho, že musíme dodržovat zákony a předpisy, musíme v rámci správného rozhodování také vždy používat svůj morální kompas a hodnoty společnosti.

Když se budete rozhodovat, co máte dělat, položte si tyto otázky:

 • Je to legální?
 • Je to v souladu s našimi pravidly a zásadami?
 • Je to v souladu s naším záměrem a našimi hodnotami?
 • Je to etické?
 • Bylo by mi příjemné, kdyby mé aktivity byly zveřejněny?

Hovoříme a nasloucháme

Kultura otevřenosti a upřímnosti je v dlouhodobém horizontu klíčem k úspěchu. Žít podle svých hodnot neznamená pouze dodržovat pravidla – pokud se řídíme hodnotami, dává nám to také konkurenční výhodu v době, kdy se zákazníci i zaměstnanci stále více zajímají o etiku podnikání. Hlášení věcí, které nám dělají starosti, nám pomáhá řešit výzvy dříve, než se z nich stanou větší problémy, a napravovat problémy, které již vyplynuly na povrch. Také nám to pomáhá budovat důvěru nejen v rámci společnosti Stora Enso, ale také s našimi externími zainteresovanými osobami.

Vystupujte proti chování nebo činům, které se nezdají být správné, a ozvěte se. Vždy, když si myslíte, že váš kolega nebo obchodní partner porušuje hodnoty uvedené v těchto pravidlech, máte povinnost to nahlásit. Všechny nahlášené případy budou prošetřeny týmem pro etiku a dodržování pravidel společnosti Stora Enso – nikdy nebudeme podnikat žádné akce proti nikomu, kdo byl obviněn z nesprávného jednání, dokud nebude případ důkladně prověřen. Veškeré zjištěné skutečnosti budou zaznamenány, revidovány a nahlášeny našemu řídicímu výboru pro etiku a dodržování pravidel a správní radě. Prokázané případy, kdy došlo k nedodržování pravidel společnosti Stora Enso, jako je přijímání nebo předávání úplatků, budou mít za následek nejrůznější opatření, jako jsou kázeňské postihy, změny našich procesů a nebo i právní kroky. Disciplinární opatření budou vždy spravedlivá a konzistentní. 

Vždy byste měli mít pocit, že je bezpečné se ozvat a že vám to nepřinese problémy – společnost Stora Enso proto ochrání každého, kdo upřímně upozorní na své obavy. Nebudeme tolerovat žádné formy odplaty vůči osobě, která v dobré víře nahlásí nesprávné chování. Nemusíte znát všechna fakta, stačí, abyste byli přesvědčeni, že informace, které uvádíte, jsou pravdivé. Není však přijatelné vědomě vznášet falešná obvinění, lhát vyšetřovatelům nebo zasahovat do vyšetřování.

Abychom mohli pěstovat kulturu, kde se může každý ozvat, je také důležité naslouchat. Všechny obavy a různé názory, i nesouhlasné, musí nadřízený příslušného zaměstnance vítat, vyslechnout a zabývat se jimi. Nadřízení musí zajistit, aby měli jejich zaměstnanci pocit, žeje jim nasloucháno a že na jejich názoru záleží, a to i pokud se jedná o téma, o kterém se těžko hovoří. Nadřízení také mají povinnost závažné stížnosti podrobit předávat je týmu pro etiku a dodržování pravidel, který záležitost dále prošetří a bude ji příslušným způsobem řešit.

 

Pokud zaslechnete takovéto komentáře, je možné, že jste svědky porušení pravidel společnosti Stora Enso; v takovém případě byste měli kontaktovat svého nadřízeného nebo tým pro etiku a dodržování souladu s pravidly a vyžádat si radu:

„Prober se – tohle je business. Dělají to všichni.“
„Rozhodně máš pravdu, v tuhle chvíli si ale nemůžeme dovolit být naprosto etičtí.“
„Tohle je jiná kultura. V téhle zemi obchodujeme takhle.“