Nasza firma angażuje się w rozwój surowców odnawialnych

Zgłaszać swoje obawy

Zabierz głos: jak zgłaszać swoje obawy

W razie zauważenia zachowania, które wydaje się być nieodpowiednie, należy zawsze zabrać głos. Podczas raportowania należy zachować poniższą kolejność.

  • Kierownik Jeśli to możliwe, kierownik powinien być pierwszą osobą, do której należy się zgłosić.
  • Lokalny dział HR Jeśli istnieje taka potrzeba, należy skontaktować się z działem HR Grupy.
  • Kierownik działu etyki i zgodności z przepisami
  • Speak Up Hotline Zgłoszeń do naszej infolinii można dokonywać online, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

W przypadku pytań, należy skontaktować się z działem ds. etyki i zgodności z przepisami:
code@storaenso.com

Wybraliśmy przyszłość odnawialną

Drzewa, nasz podstawowy surowiec, odrastają — są odnawialne. W obecnych czasach, gdy recykling nie jest już wystarczający, wyróżnia nas odnawialność. W naszych produktach z drewna magazynowany jest węgiel, co oznacza, że także w ten sposób przyczyniamy się do walki z globalnym ociepleniem. Ponadto wiele z nich jest biodegradowalnych. Oznacza to, że należmy do czołówki firm, które dbają o bioekonomię swojej produkcji.

Naszym celem jest zastąpienie tworzyw sztucznych i innych materiałów, które nie są odnawialne. Wierzymy, że wszystko, co jest obecnie produkowane z materiałów kopalnych, w przyszłości będzie można produkować z drzew.

Naszą siła napędową są wartości 

Firma Stora Enso szczyci się tym, że naszą siła napędową są cele i wartości. Naszym celem jest czynienie dobra dla ludzi i planety. Zastępujemy materiały kopalne rozwiązaniami odnawialnymi. Przyświeca nam wiara w to, że firma Stora Enso może przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej naszej planety.

Dzięki naszym wartościom, które wymagają od nas przywództwa i właściwego postępowania — dążymy do wyznaczania nowych standardów postępowania we wszystkich aspektach działalności biznesowej i w zakresie zrównoważonego rozwoju. Stale zadajemy sobie pytania: co jeszcze możemy zrobić, co możemy zrobić lepiej? Przestrzeganie prawa i zasad to dopiero początek — prawdziwym bodźcem do właściwych zachowań są nasze wartości.

Aby żyć zgodnie z naszymi wartościami, otwarcie zgłaszamy wszelkie problemy, słuchamy zdania innych stron i pytamy, gdy mamy wątpliwości.

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dla Stora Enso zrównoważony rozwój to realizowanie konkretnych działań, które pomogą nam osiągnąć wyznaczony cel: „Czynić dobro na rzecz ludzi i naszej planety. Zastąpić surowce kopalne materiałami odnawialnymi”. Oznacza to uwzględnianie i optymalizowanie równowagi pomiędzy społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi skutkami wszystkich naszych działań.

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, Stora Enso stawia sobie za cel, aby nasza oferta dla klientów składała się w 2050 r. wyłącznie z regeneracyjnych rozwiązań. Nasze rozwiązania mają charakter obiegowy i wywierają pozytywny wpływ zarówno na klimat, jak i na bioróżnorodność, a tym samym przyczyniają się do podtrzymania życia z poszanowaniem granic zasobów planety. Podczas wprowadzania tych rozwiązań będziemy koncentrować się na procesach innowacji naszych produktów oraz na współpracy z partnerami z całego łańcucha wartości, aby wspomagać niezbędne zmiany systemowe. Silny nacisk na przyjazne dla środowiska i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe wynika z naszych wartości i pomoże nam w osiągnięciu celu na rok 2050.