Nasza firma angażuje się w rozwój surowców odnawialnych

Zgłaszać swoje obawy

Zabierz głos: jak zgłaszać swoje obawy

W razie zauważenia zachowania, które wydaje się być nieodpowiednie, należy zawsze zabrać głos. Podczas raportowania należy zachować poniższą kolejność.

  • Kierownik Jeśli to możliwe, kierownik powinien być pierwszą osobą, do której należy się zgłosić.
  • Lokalny dział HR Jeśli istnieje taka potrzeba, należy skontaktować się z działem HR Grupy.
  • Kierownik działu etyki i zgodności z przepisami
  • Speak Up Hotline Zgłoszeń do naszej infolinii można dokonywać online, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

W przypadku pytań, należy skontaktować się z działem ds. etyki i zgodności z przepisami:
code@storaenso.com

Wybraliśmy przyszłość odnawialną

Drzewa, nasz podstawowy surowiec, odrastają — są odnawialne. W obecnych czasach, gdy recykling nie jest już wystarczający, wyróżnia nas odnawialność. W naszych produktach z drewna magazynowany jest węgiel, co oznacza, że także w ten sposób przyczyniamy się do walki z globalnym ociepleniem. Ponadto wiele z nich jest biodegradowalnych. Oznacza to, że należmy do czołówki firm, które dbają o bioekonomię swojej produkcji.

Naszym celem jest zastąpienie tworzyw sztucznych i innych materiałów, które nie są odnawialne. Wierzymy, że wszystko, co jest obecnie produkowane z materiałów kopalnych, w przyszłości będzie można produkować z drzew.

Naszą siła napędową są wartości 

Firma Stora Enso szczyci się tym, że naszą siła napędową są cele i wartości. Naszym celem jest czynienie dobra dla ludzi i planety. Zastępujemy materiały kopalne rozwiązaniami odnawialnymi. Przyświeca nam wiara w to, że firma Stora Enso może przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej naszej planety.

Dzięki naszym wartościom, które wymagają od nas przywództwa i właściwego postępowania — dążymy do wyznaczania nowych standardów postępowania we wszystkich aspektach działalności biznesowej i w zakresie zrównoważonego rozwoju. Stale zadajemy sobie pytania: co jeszcze możemy zrobić, co możemy zrobić lepiej? Przestrzeganie prawa i zasad to dopiero początek — prawdziwym bodźcem do właściwych zachowań są nasze wartości.

Aby żyć zgodnie z naszymi wartościami, otwarcie zgłaszamy wszelkie problemy, słuchamy zdania innych stron i pytamy, gdy mamy wątpliwości.

Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój

Dla firmy Stora Enso zrównoważony rozwój to realizacja konkretnych działań, które pozwalają nam spełniać nasz cel: „Czyń dobro dla ludzi i planety. Zastąp materiały kopalne rozwiązaniami odnawialnymi”. Oznacza to uwzględnianie i optymalizowanie kompromisów między wpływem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym we wszystkich zakładach naszej firmy. 

Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są w firmie Stora Enso podzielone na dziewięć głównych obszarów, w których integralną część stanowią prawa człowieka. Relacje z interesariuszami i zasada istotności kierują naszymi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest zapewnienie pozytywnego całkowitego wkładu na rzecz społeczeństwa.  

Sustainability