Przewodzimy dzięki naszym wartościom

Zgłaszać swoje obawy

Zabierz głos: jak zgłaszać swoje obawy

W razie zauważenia zachowania, które wydaje się być nieodpowiednie, należy zawsze zabrać głos. Podczas raportowania należy zachować poniższą kolejność.

 • Kierownik Jeśli to możliwe, kierownik powinien być pierwszą osobą, do której należy się zgłosić.
 • Lokalny dział HR Jeśli istnieje taka potrzeba, należy skontaktować się z działem HR Grupy.
 • Kierownik działu etyki i zgodności z przepisami
 • Speak Up Hotline Zgłoszeń do naszej infolinii można dokonywać online, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

W przypadku pytań, należy skontaktować się z działem ds. etyki i zgodności z przepisami:
code@storaenso.com

Przestrzegamy naszego kodeksu

Kodeks Stora Enso to jednolity zestaw wartości dla wszystkich naszych pracowników, wskazówka, która wyjaśnia nasze podejście do etycznych praktyk biznesowych, praw człowieka i pracownika, a także do ochrony środowiska naturalnego. Tymi wartościami kierujemy się w naszej pracy i przestrzegamy ich wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. 

 1. przestrzegać prawa i postępować zgodnie z przepisami;
 2. podejmować w codziennej pracy właściwe, zgodne z zasadami etyki decyzje;
 3. kierować się w życiu wartościami Stora Enso w życiu i dbać o reputację firmy;
 4. uzyskiwać wsparcie i wskazówki, gdy zajdzie taka potrzeba;
 5. zgłaszać zachowania i praktyki, które Cię niepokoją.
 1. nie ogranicza Twojego prawa jako pracownika do publicznych wypowiedzi na tematy publiczne;
 2. nie stanowi próby ujednolicenia sposobu myślenia naszych pracowników, ponieważ cenimy różnorodność myśli;
 3. nie zawiera wszystkich odpowiedzi — w razie wątpliwości zapytaj zanim zaczniesz działać!

Podejmujemy właściwe decyzje

Czy mogę zapłacić za kolację klienta? Czy mogę zatrudnić mojego brata? Czy mam powiedzieć komuś o niebezpiecznych zachowaniach, które zaobserwowałem? Każdego dnia pracy borykamy się z takimi pytaniami. W Stora Enso przestrzeganie przepisów prawa to zaledwie początek — właściwe postępowanie wymaga od nas bardziej dokładnego przyjrzenia się każdej sprawie i zastanowienia się nad tym, czy to, co robimy lub widzimy jest zgodne z zasadami etyki. Przestrzegając prawa i przepisów, zawsze powinniśmy posługiwać się wewnętrznym kompasem naszej moralności i wartościami firmy, dzięki którym będziemy podejmować właściwe decyzje.

Gdy zastanawiasz się nad tym, jak postąpić, zadaj sobie następujące pytania:

 • Czy to jest zgodne z prawem?
 • Czy to jest zgodne z naszym kodeksem i naszymi zasadami?
 • Czy to jest zgodne z naszym celem i naszymi wartościami?
 • Czy jest to zgodne z zasadami etyki?
 • Czy będę się czuł/czuła komfortowo, gdy sprawa zyska

Mówimy otwarcie i słuchamy

Kultura otwartości i szczerości to klucz do naszego długofalowego sukcesu. Postępowanie zgodnie z naszymi wartościami nie polega tylko na przestrzeganiu zasad — kierowanie się wartościami zapewnia nam przewagę konkurencyjną w obecnych czasach, gdy klienci i pracownicy coraz częściej interesują się zasadami etyki w biznesie. Zgłaszanie wątpliwości ułatwia nam eliminowanie trudności, zanim jeszcze rozwiną się w większe problemy, a także rozwiązywanie problemów, które już się pojawiły. Przyczynia się również do budowania atmosfery zaufania nie tylko w firmie Stora Enso, ale również wśród naszych zewnętrznych interesariuszy.

Poddawaj w wątpliwość zachowania i działania, które nie wydają się właściwe i mów o nich otwarcie. Zawsze, gdy wydaje Ci się, że współpracownik lub partner biznesowy może postępować niezgodnie z wartościami omawianymi w niniejszym Kodeksie, Twoim obowiązkiem jest to zgłosić. Wszystkie zgłoszone przypadki są analizowane przez zespół Stora Enso ds. etyki i zgodności z przepisami oraz — dbamy również o to, aby przed dokładnym przeanalizowaniem zarzutów nie podejmować żadnych działań względem kogoś, kto został oskarżony o niewłaściwe postępowanie. Wszelkie wnioski i spostrzeżenia są rejestrowane i zgłaszane do Rada Dyrektorów oraz do naszego komitetu ds. etyki i zgodności z przepisami. Udowodnione przypadki nieprzestrzegania Kodeksu firmy Stora Enso, na przykład dotyczące przyjmowania lub oferowania łapówek, spowodują podjęcie różnych działań, takich jak postępowania dyscyplinarne, zmiany w naszych procedurach, a nawet wystąpienie na drogę sądową. Postępowania dyscyplinarne są zawsze sprawiedliwe i stosowane w sposób spójny. 

Każdy, kto zwraca uwagę na potencjalny problem, powinien czuć się bezpiecznie i komfortowo — i właśnie z tego powodu firma Stora Enso chroni każdą osobę, która ze szczerych pobudek zawiadamia o nieprawidłowościach. Nie tolerujemy żadnych działań odwetowych względem osób, które w dobrej wierze zgłaszają przypadki niewłaściwego postępowania. Osoba dokonująca zgłoszenia nie musi znać wszystkich faktów — wystarczy, że wierzy, że informacje, które przekazuje, są prawdziwe. Jednak niedopuszczalne jest składanie fałszywych oskarżeń, opowiadanie nieprawdy czy zakłócanie przebiegu postępowania.

Aby tworzyć kulturę, która sprzyja otwartemu mówieniu o problemach, musimy również słuchać. Wszystkie zastrzeżenia i różne opinie, nawet całkowicie odmienne, powinny zostać wysłuchane, a kierownik pracownika, który zgłasza zastrzeżenia, powinien się nimi zająć. Kierownicy powinni zadbać o to, aby pracownicy czuli , że są wysłuchani i że ich opinie są istotne, nawet jeśli poruszane tematy są trudne do omówienia. Obowiązkiem kierowników jest także przekazywanie poważnych spraw do działu audytu wewnętrznego oraz zespołu ds. etyki i zgodności z przepisami, które podejmą dalsze dochodzenie i działanie.

 

 

Jeśli usłyszysz komentarze podobne do poniższych, może to oznaczać, że jesteś świadkiem naruszenia Kodeksu firmy Stora Enso, co oznacza, że należy skontaktować się ze swoim kierownikiem lub zespołem ds. etyki i zgodności z przepisami:

„Obudź się — tak się prowadzi interesy. Każdy tak postępuje”.
„Z pewnością masz rację, ale na tym etapie nie możemy w pełni przestrzegać zasad etyki”.
„To jest inna kultura. W tym kraju właśnie tak robi się biznes”.
„Po prostu załatw to. Nie chcę już więcej o tym słyszeć”.