Vi är företaget för förnybara material

Rapportera dina iakttagelser

Gör din röst hörd: hur du rapporterar dina iakttagelser

Om du ser ett tvivelaktigt beteende, se till att alltid göra din röst hörd. Försök följa nedanstående ordning när du rapporterar.

  • Din chef Om så är möjligt ska din chef vara din primära rapporteringskontakt.
  • Din lokala HR-avdelning Vid behov kan du kontakta koncernens HR-avdelning.
  • Chefen för etik och efterlevnad
  • Speak Up Hotline Att rapportera till vår hotline kan göras online, via e-post eller via telefon.

Om du har frågor, kontakta etik- och efterlevnadsteamet
code@storaenso.com

Vi väljer en förnybar framtid

Träd, vårt huvudsakliga råmaterial, växer tillbaka – de är förnybara. I en tid då återvinningsbarheten inte längre räcker är förnybarhet det som särskiljer oss. Våra träbaserade produkter lagrar även kol vilket hjälper till att bekämpa global uppvärmning, och många av dem är biologiskt nedbrytbara. Detta placerar oss i centrum av bioekonomin.

Vi befinner oss på en resa med målet att ersätta plaster och andra icke-förnybara material. Vi tror att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av ett träd i morgon.

Vi drivs av värderingar 

Stora Enso drivs stolt av sitt syfte och sina värderingar. Vårt syfte lyder: Skapa värde för människorna och planeten. Ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar. Syftet understryker vår tro om att Stora Enso kan bidra till en grönare planet.

Med våra värderingar Ta ledningen och Gör det rätta strävar vi efter att vara ett gott exempel inom alla aspekter av vår verksamhet liksom inom hållbarhet. Vi frågar oss själva ständigt: Vad mer kan vi göra, vad kan vi göra bättre? Att följa lagar och regler är bara början – det är våra värderingar som driver vårt beteende.

För att leva upp till våra värderingar säger vi till när vi upplever problem, lyssnar på andras problem och frågar när vi tvivlar.

 

Vi bryr oss om hållbarhet

För Stora Enso handlar hållbarhet om att förverkliga konkreta åtgärder som hjälper oss att uppfylla vårt syfte: ”Skapa värde för människorna och planeten. Ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar.” Detta betyder att överväga och optimera avvägningar mellan den sociala påverkan, miljökonsekvenserna och de ekonomiska konsekvenserna av all vår verksamhet.

Stora Ensos hållbarhetsmål är att erbjuda våra kunder 100 % regenerativa lösningar år 2050. Våra regenerativa lösningar är cirkulära och har positiv påverkan på både miljön och den biologiska mångfalden, och bidrar på så sätt till en hållbar tillvaro inom de planetära gränserna. Vi kommer att skapa dessa lösningar genom ett starkt fokus på våra processer för produktinnovation, och genom att samarbeta med partners inom hela värdekedjan för att genomdriva den systemförändring som krävs. Vårt starka fokus på miljömässigt och socialt ansvarsfulla affärsrutiner drivs av våra värderingar och kommer att hjälpa oss att nå vårt mål för 2050.