Juhime oma väärtustega

Teata oma murest

Kuidas oma murest teada anda

Kui näete käitumist, mis ei tundu õige, andke sellest kindlasti teada. Püüdke teavitades järgida allolevat järjestust.

 • Teie juht Võimaluse korral peaks teie juht olema teie peamine teavitamise kontaktisik
 • Kohalik personaliosakond (HR) Vajaduse korral võite pöörduda kontserni personaliosakonna poole
 • Eetika ja vastavuse osakonna juht
 • Speak Up Hotline Meie vihjeliinile saab teavitusi jätta veebis, e-posti või telefoni teel

Küsimuste korral pöörduge

eetika ja vastavuse osakonna poole 

code@storaenso.com

Austame oma tegevusjuhendit

Stora Enso tegevusjuhend hõlmab ühtseid väärtusi meie töötajatele, see on juhend, mis selgitab meie arusaama eetilistest äritavadest, inim- ja tööõigustest ning keskkonnaväärtustest. Need väärtused juhivad meie tööd ja neid rakendatakse kõikjal, kus me tegutseme.

 1. olla vastavuses seaduste ja eeskirjadega;
 2. teha oma igapäevatöös õigeid ja eetilisi otsuseid;
 3. elada Stora Enso väärtuste kohaselt ja kaitsta meie mainet;
 4. teada, kuhu vajaduse korral pöörduda toe ja juhiste saamiseks;
 5. teatada muret tekitavast käitumisest ja tegevusest.
 1. piira teie õigusi töötajana rääkida avalikult üldist huvi pakkuvatest küsimustest;
 2. ürita suunata kõikide meie töötajate mõtlemist – toetame mitmekesisust;
 3. anna kõiki vastuseid – kui kahtlete, küsige enne tegutsemist.

Teeme õigeid otsuseid

Kas ma tohin kliendi õhtusöögi eest maksta? Kas ma tohin oma venna palgata? Kas ma peaksin kellelegi rääkima ebaturvalisest käitumisest, mida nägin? Puutume oma töös selliste küsimustega kokku iga päev. Stora Ensos on seaduse järgimine vaid algus – õigesti käitumiseks peame vaatama sügavamale ja mõtlema, kas see, mida teeme või näeme, on eetiline. Peale seaduste ja eeskirjade järgimise peaksime alati kasutama oma moraalset kompassi ja ettevõtte väärtuseid, mis juhivad meid õigete otsuste juurde.

Kui olete otsustamas mida teha, küsige endalt need küsimused:

 • Kas see on seaduslik?
 • Kas see on kooskõlas meie tegevusjuhendi ja põhimõtetega?
 • Kas see on kooskõlas meie eeskirjade ja väärtustega?
 • Kas see on eetiline?
 • Kas ma tunneksin end mugavalt, kui minu tegevus

Me räägime ja kuulame

Avatuse ja aususe kultuur on pikemas perspektiivis meie edukuse võti. Meie väärtushinnangute järgimine ei ole vaid reeglitele vastamine – väärtustele orienteeritus annab meile ka konkurentsieelise ajal, kui kliendi ja töötaja huvi suureneb ärieetika vastu. Muredest teatamine aitab meil probleemidega tegeleda enne, kui nad arenevad suuremateks ja lahendada küsimusi, mis on juba pinnale kerkinud. See aitab meil ka usaldust üles ehitada, mitte ainult Stora Ensos, vaid ka meie väliste huvigruppide suhtes.

Tõstatage küsimus käitumise või tegevuse kohta, mis ei tundu õige ja rääkige sellest. Kui teile tundub, et kolleeg või äripartner rikub selles tegevusjuhendis esitatud väärtuseid, on teie kohus sellest teatada. Kõiki juhtumeid uurib Stora Enso eetika ja nõuetele vastavuse meeskond – kindlustame, et me ei võta meetmeid kellegi vastu, keda süüdistatakse rikkumises, enne kui süüdistust on põhjalikult uuritud. Kõik leiud salvestatakse, vaadatakse üle ja neist teatatakse nii meie eetika ja nõuetele vastavuse juhtkomiteele kui ka meie juhatusele. Tõestatud Stora Enso tegevusjuhendile mittevastamise juhtumid nagu altkäemaksu võtmine või andmine, toovad kaasa mitmesuguseid meetmed nagu distsiplinaarkaristuse, muudatused meie protsessides ja isegi õigusmenetluse. Distsiplinaarmeetmed on alati õiglased ja järjepidevad.

Peaksite alati tundma, et muredest rääkimine on turvaline ja mugav – seetõttu kaitseb Stora Enso kõiki kes ausa probleemi tõstatavad. Me ei aktsepteeri mingisugust kättemaksu isiku suhtes, kes annab heas usus väärteost teada. Me ei pea teadma kõiki fakte, te peate lihtsalt uskuma, et esitatav teave on tõene. Kindlasti ei ole lubatud teadlike valesüüdistuste tegemine, uurijatele valetamine või uurimisse sekkumine.

Rääkimiskultuuri võimaldamiseks peame kuulama. Kõik mured ja erinevad vaated, isegi eriarvamusi tekitavad, peaksid olema teretulnud, kuulda võetud ja töötaja juhile edastatud. Juhid peavad tekitama oma töötajates tunde, et neid kuulatakse ja nende arvamus loeb, isegi kui teemast on raske rääkida. Juhtidel on ka kohustus edastada tõsised kaebused eetika ja nõuetele vastavuse meeskonnale edasiseks uurimiseks ja toiminguteks.


Kui kuulete allolevatele sarnaseid kommentaare, võite olla Stora Enso tegevusjuhendi rikkumise tunnistaja ning peaksite nõu saamiseks võtma ühendust oma juhi või eetika ja nõuetele vastavuse meeskonnaga:

„Ärka üles – see on äri. Kõik teevad seda.”
„Sul on kindlasti õigus, aga praegu ei saa me endale täielikku eetilisust lubada.”
„See on teine kultuur. Selles riigis me ajame niimoodi äri.”
„Lahenda see probleem lihtsalt ära, ma ei taha sellest rohkem kuulda.”