Esame atsinaujinančių medžiagų bendrovė

Pranešti apie savo susirūpinimą

Netylėkite: kaip pranešti apie savo susirūpinimą

Pastebėję netinkamą elgesį, niekada netylėkite. Teikdami pranešimus stenkitės laikytis toliau pateiktos tvarkos.

  • Jūsų vadovas Kai įmanoma, pirmas asmuo, kuriam turėtumėte pranešti, yra jūsų vadovas.
  • Jūsų vietinis žmogiškųjų išteklių (ŽI) skyrius Jei reikia, galite kreiptis į grupės ŽI.
  • Atitikties skyriaus vadovas
  • Speak Up Hotline Pranešimus pasitikėjimo linijai galima pateikti internetu, el. paštu arba telefonu.

Kilus klausimų, kreipkitės į etikos ir atitikties skyrių el. paštu
code@storaenso.com

Mes renkamės atsinaujinančią ateitį

Mūsų pagrindinė žaliava – medžiai – jie atsinaujina – pasodinus, užauga. Atėjus metui, kai perdirbti nepakanka, iš kitų išsiskiriame atsinaujinimu. Mūsų gaminami medienos gaminiai taip pat kaupia anglį, todėl padeda kovoti su pasauliniu atšilimu. Be to, daugelis jų yra biologiškai skaidūs. Taip atsiduriame bioekonomikos centre.

Dedame pastangas, kad pakeistume plastiką ir kitas neatsinaujinančias medžiagas. Mes tikime, kad viską, kas šiandien gaminama iš iškastinių medžiagų, ateityje bus galima pagaminti iš medienos.

Vertybės mus veda pirmyn 

„Stora Enso“ didžiuojasi, jog laikosi savo tikslo ir vertybių. Mūsų tikslas – daryti gera žmonėms ir planetai. Pakeisti iškastines medžiagas atsinaujinančiais sprendimais. Tikslas išreiškia mūsų įsitikinimus, kad „Stora Enso“ gali prisidėti prie žalesnės planetos.

Savo vertybėmis – rodyti pavyzdį ir elgtis teisingai – mes stengiamės rodyti pavyzdį visoje savo veikloje ir tvarumo srityje. Nuolat savęs klausiame: ką dar galime padaryti, ką galime patobulinti? Įstatymų ir taisyklių laikymasis yra tik pradžia – mūsų elgseną skatina mūsų vertybės.

Vadovaudamiesi savo vertybėmis mes kalbame, kai kas nors neramina, išklausome kitų rūpesčius ar neraminančius klausimus ir klausiame, kai kyla abejonių.

Esame įsipareigoję dėl tvarumo

„Stora Enso“ tvarumą laiko konkrečiais veiksmais, padėsiančiais pasiekti mūsų tikslą: „Daryti gera žmonėms ir planetai. Pakeisti iškastines medžiagas atsinaujinančiais sprendimais.“ Tai reiškia visos mūsų veiklos socialinio, aplinkosauginio ir ekonominio poveikio kompromisinių aspektų svarstymą ir optimizavimą. 

Tvarumo veikla „Stora Enso“ suskirstyta į devynias dėmesio reikalaujančias sritis, kuriose integruotos  žmogaus teisės. Tvarumo veikloje labai reikšmingi santykiai su suinteresuotosiomis šalimis. Mūsų tikslas yra užtikrinti teigiamą bendrą indėlį visuomenei.