Esame atsinaujinančių medžiagų bendrovė

Pranešti apie savo susirūpinimą

Netylėkite: kaip pranešti apie savo susirūpinimą

Pastebėję netinkamą elgesį, niekada netylėkite. Teikdami pranešimus stenkitės laikytis toliau pateiktos tvarkos.

  • Jūsų vadovas Kai įmanoma, pirmas asmuo, kuriam turėtumėte pranešti, yra jūsų vadovas.
  • Jūsų vietinis žmogiškųjų išteklių (ŽI) skyrius Jei reikia, galite kreiptis į grupės ŽI.
  • Atitikties skyriaus vadovas
  • Speak Up Hotline Pranešimus pasitikėjimo linijai galima pateikti internetu, el. paštu arba telefonu.

Kilus klausimų, kreipkitės į etikos ir atitikties skyrių el. paštu
code@storaenso.com

Mes renkamės atsinaujinančią ateitį

Mūsų pagrindinė žaliava – medžiai – jie atsinaujina – pasodinus, užauga. Atėjus metui, kai perdirbti nepakanka, iš kitų išsiskiriame atsinaujinimu. Mūsų gaminami medienos gaminiai taip pat kaupia anglį, todėl padeda kovoti su pasauliniu atšilimu. Be to, daugelis jų yra biologiškai skaidūs. Taip atsiduriame bioekonomikos centre.

Dedame pastangas, kad pakeistume plastiką ir kitas neatsinaujinančias medžiagas. Mes tikime, kad viską, kas šiandien gaminama iš iškastinių medžiagų, ateityje bus galima pagaminti iš medienos.

Vertybės mus veda pirmyn 

„Stora Enso“ didžiuojasi, jog laikosi savo tikslo ir vertybių. Mūsų tikslas – daryti gera žmonėms ir planetai. Pakeisti neatsinaujinančias medžiagas atsinaujinančiais produktais. Tikslas išreiškia mūsų įsitikinimus, kad „Stora Enso“ gali prisidėti prie žalesnės planetos.

Savo vertybėmis – rodyti pavyzdį ir elgtis teisingai – mes stengiamės rodyti pavyzdį visoje savo veikloje ir tvarumo srityje. Nuolat savęs klausiame: ką dar galime padaryti, ką galime patobulinti? Įstatymų ir taisyklių laikymasis yra tik pradžia – mūsų elgseną skatina mūsų vertybės.

Vadovaudamiesi savo vertybėmis mes kalbame, kai kas nors neramina, išklausome kitų rūpesčius ar neraminančius klausimus ir klausiame, kai kyla abejonių.

Mums rūpi tvarumas

„Stora Enso“ tvarumą laiko konkrečiais veiksmais, padėsiančiais pasiekti mūsų tikslą: „Daryti gera žmonėms ir planetai. Pakeisti neatsinaujinančias medžiagas atsinaujinančiais produktais.“ Tai apima visos mūsų veiklos socialinio, aplinkosauginio ir ekonominio poveikio kompromisinių aspektų svarstymą ir optimizavimą.

„Stora Enso“ tvarumo tikslas – iki 2050 m. savo klientams teikti 100 % atsinaujinančius sprendimus. Mūsų atsinaujinantys sprendimai yra žiedinės ekonomikos dalis ir daro teigiamą poveikį klimatui bei biologinei įvairovei – visa tai prisideda prie planetos gyvybės išsaugojimo. Šiuos sprendimus sieksime įgyvendinti daug dėmesio skirdami savo produktų naujovių diegimo procesams ir bendradarbiaudami su partneriais visose vertės grandinėse. Tai padės pastūmėti būtinus sistemos pokyčius. Didelį dėmesį skiriame aplinkosaugos ir socialiai atsakingai verslo praktikai. Ji paremta mūsų vertybėmis ir padės pasiekti 2050 m. užsibrėžtą tikslą.