Elgiamės teisingai

Pranešti apie savo susirūpinimą

Netylėkite: kaip pranešti apie savo susirūpinimą

Pastebėję netinkamą elgesį, niekada netylėkite. Teikdami pranešimus stenkitės laikytis toliau pateiktos tvarkos.

 • Jūsų vadovas Kai įmanoma, pirmas asmuo, kuriam turėtumėte pranešti, yra jūsų vadovas.
 • Jūsų vietinis žmogiškųjų išteklių (ŽI) skyrius Jei reikia, galite kreiptis į grupės ŽI.
 • Atitikties skyriaus vadovas
 • Speak Up Hotline Pranešimus pasitikėjimo linijai galima pateikti internetu, el. paštu arba telefonu.

Kilus klausimų, kreipkitės į etikos ir atitikties skyrių el. paštu
code@storaenso.com

Laikomės įstatymo

„Elkitės teisingai“ – šių žodžių turėtų laikytis visi „Stora Enso“ darbuotojai savo kasdieniame darbe. Tai reiškia, kad mes visada laikomės visų galiojančių vietos, šalies ir tarptautinių įstatymų bei reglamentų, taip pat savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų visur, kur vykdome verslą. Svarbiausia yra tai, kad žinotumėte visus jūsų darbe taikomus įstatymus ir reglamentus (įskaitant mūsų bendrovės taisykles) bei jų laikytumėtės. Tais atvejais kai vietos įstatymų ir reglamentų reikalavimai skiriasi nuo „Stora Enso“ kodekso, turime užtikrinti, kad būtų nepažeisti nei vieni, nei kiti standartai. Tačiau žaisti pagal taisykles nepakanka – kai įmanoma, dedame didesnes pastangas ir visada stengiamės viską padaryti geriau.

Taip pat reikalaujame, kad visi „Stora Enso“ vardu dirbantys agentai, konsultantai ir verslo partneriai laikytųsi tų pačių įstatymų ir praktikos, įskaitant „Stora Enso“ tiekėjų elgesio kodeksą. 

 

Visiškai netoleruojame korupcijos

Mūsų, kaip atsinaujinančių medžiagų bendrovės, sėkmė pagrįsta mūsų teikiamais gaminiais ir paslaugomis, o ne neetišku ar neteisėtu elgesiu, tokiu kaip korupcija. Korupcija – piktnaudžiavimas galia siekiant asmeninės naudos – gali būti įvairių formų, pvz., kyšininkavimas, pernelyg didelės verslo pramogos ir interesų konfliktai. 

Niekada nemokame kyšių ar skubos mokesčių

Visiškai netoleruojame kyšininkavimo ar skubos mokesčių mokėjimų. Stengiamės užtikrinti, kad mūsų vardu veiklą vykdantys išoriniai verslo partneriai žinotų ir laikytųsi mūsų įsipareigojimo verslą vykdyti etiškai. 

Vengiame pernelyg didelių verslo pramogų

Konkuruojame ir verslą vykdome tik kokybės ir kompetencijos pagrindu. Nesiūlome ir nepriimame dovanų, svetingumo arba išlaidų apmokėjimų, kurių vertė nepagrįstai didelė arba kurios gali turėti netinkamo poveikio verslo sprendimams – arba sukurti tokį įspūdį. Užtikriname, kad nuolaidos, komisiniai, aukos ir parama būtų mokama skaidriai. 

Vengiame interesų konfliktų

Norint, kad „Stora Enso“ išliktų sėkminga atsinaujinančių medžiagų bendrove, visos verslo operacijos turi būti vykdomos atsižvelgiant į „Stora Enso“ interesus. Tai reiškia, kad vengiame visų interesų konfliktų. 

Interesų konfliktas kyla, kai jūsų asmeniniame gyvenime vyksta dalykai, galintys turėti poveikio jūsų darbui „Stora Enso“ ir apsunkinti sprendimų priėmimą geriausių „Stora Enso“ interesų labui. Šios asmeninės aplinkybės ar santykiai niekada neturi daryti poveikio jūsų darbui „Stora Enso“. Be to, venkite situacijų, kai pašaliniam asmeniui gali susidaryti įspūdis, kad kilo interesų konfliktas.

Galimų interesų konfliktų pavyzdžiai:
 • Pašalinio darbo priėmimas, kai jis gali prieštarauti jūsų darbui „Stora Enso“.
 • Sutarties su įmone, kurią valdo ar kuri priklauso jūsų šeimos nariui, pasirašymas.
 • Bendrovės direktoriaus, valdybos nario ar konsultanto pareigų ėjimas kitoje bendrovėje neturint savo vadovo sutikimo. Jums nereikia gauti sutikimo, kad galėtumėte dalyvauti nepelno siekiančių ar labdaros organizacijų veikloje.
 • Finansinio intereso turėjimas, pvz., akcijų turėjimas bendrovėse, kurios yra „Stora Enso“ tiekėjai, klientai arba konkurentai. Tačiau galite turėti nežymią dalį akcijų bendrovėje ar fonde, kuriame jūs, kaip savininkas, neturite galimybės daryti poveikį bendrovės veiklai.
 • Nesiūlykite, nežadėkite ar nepriimkite kyšių, skubos mokesčių mokėjimų, neteisėtų nuolaidų ar bet kokių kitų neetiškų mokėjimų – net jei tokie mokėjimai yra dažni vietos kultūroje.
 • Niekada nesiūlykite dovanų arba svetingumo tokiu būdu, kad gavėjai pasijustų tarsi iš jų tikimasi ko nors mainais. Tai neturi būti perdėta, pernelyg didelės vertės arba siūloma per dažnai.
 • Niekada neduokite ir nepriimkite grynųjų pinigų arba jų ekvivalentų.
 • „Stora Enso“ visada pati apmoka savo darbuotojų kelionių ir apgyvendinimo išlaidas, tačiau normalus, versle priimtas paslaugumas, pvz., valgio apmokėjimas arba pavežimas taksi, gali būti laikomas priimtinu svetingumu.
 • Jei manote, kad galėjo kilti interesų konfliktas, pasitarkite su vadovu.
 • Jei įtariate, kad jūsų asmeninis gyvenimas arba santykiai gali turėti poveikio priimamiems sprendimams, pasirūpinkite, kad sprendimą priimtų su situacija niekaip nesusijęs kolega (pvz., kai vykdote darbuotojų atrankas).
 • Visada gaukite vadovo pritarimą ir dokumentuose užregistruokite, kas priėmė galutinį sprendimą.
      

Kl. Labai svarbaus kliento pagrindinis kontaktinis asmuo paskambino man ir reikalavo, kad sumokėčiau sutartą išmoką į naują sąskaitą. Ši sąskaita priklauso ne klientui, bet asmeniui, kurio nepažįstu. Ar galiu atlikti mokėjimą? 

Ats. Ne. Sąskaita gali priklausyti klientui, tačiau tai gali būti ir kontaktinio asmens asmeninė sąskaita, todėl išmokos mokėjimas ne tik aiškiai būtų suprantamas kaip kyšis, bet ir būtų laikomas kriminaliniu nusikaltimu daugelyje šalių. Prieš atlikdami mokėjimus, įsitikinkite, kad suprantate kliento ir sąskaitos sąsają bei laikykitės mūsų verslo praktikos politikos.

Pažįstame savo verslo partnerius

Būdama pasauline bendrove, „Stora Enso“ dirba su dešimtimis tūkstančių tiekėjų, klientų, agentų, konsultantų ir kitų verslo partnerių visame pasaulyje. Kai pažįstame savo verslo partnerius, galime sumažinti pavojų tapti neetiškos, neteisėtos veiklos ar kriminalinio nusikaltimo dalimi. Prieš pasirinkdami verslo partnerį, visada būkite atsargūs ir apdairūs. Kaip bendrovė, mes atsakome ne tik už savo darbuotojų veiksmus, bet ir už visus kitų, mus atstovaujančių veiksmus. 

Esame įsipareigoję visapusiškai laikytis taikytinų prekybos sankcijų programų ir įstatymų, kurie numato kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles visame pasaulyje. Nevykdome sandorių su šalimis, kurioms taikomos prekybos sankcijos, kurios plauna pinigus arba slepia mokesčius. Visus finansinius veiksmus reikia atlikti skaidriai ir tiksliai užfiksuoti įrašais.

 
 • Prieš pradėdami bendradarbiauti su išorinėmis šalimis, kurios veiklą vykdo jūsų vardu, laikykitės mūsų kruopščių kovos su kyšininkavimu procedūrų. Venkite partnerių, kurie yra kyšininkavę praeityje arba turi kitų kyšininkavimo pavojaus požymių.
 • Visus galimus verslo partnerius tikrinkite pagal taikytinus sankcijų sąrašus. Planuodami sandorius, susijusius su šalimis, kurioms taikomos prekybos sankcijų programos, laikykitės mūsų kruopščių procedūrų.
 • Budriai stebėkite, ar nėra įspėjamųjų rodiklių dėl galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo. Įspėjamieji rodikliai gali būti sudėtingos ar neįprastos mokėjimo schemos ar metodai (pvz., grynieji pinigai), mokėjimų į nesusijusią sąskaitą ar trečiajai šaliai prašymai arba kai vykdant sandorį nėra aiškaus veiklos tikslo.
 • Prieš vykdydami veiklą su šalimi, kuri įsisteigusi „mokesčių rojumi“ vadinamoje šalyje, įsitikinkite, kad tai yra teisėtas verslas. Šiuo tikslu mūsų etikos ir atitikties skyriaus komanda gali jums padėti.

      

Kl. Ketinu užbaigti sandorį. Kliento gamykla yra Vidurio Europoje, tačiau kliento tiekimo sutartis yra sudaroma juridiniam subjektui, kuris įregistruotas Bahamose. Klientas paaiškino, kad prekes reikėtų siųsti į jų gamyklą Vidurio Europoje, tačiau sąskaitas faktūras reikės siųsti ir jų atsiskaitymą suderinti su bendrove Bahamose. Ar galiu sudaryti sutartį?

Ats. Pasirašydami sutartį, galite padėti slėpti mokesčius. Visi verslo sandoriai su mokesčiams jautrioje šalyje, pvz., Bahamose, įsteigta bendrove turi išlaikyti „medžiagos testą“ (išsamiai aprašytas mūsų verslo praktikos politikoje). Su keliomis šalimis susijusi sandorių struktūra, tokia kaip ši, taip pat kelia su mokesčiais ir netgi pinigų plovimu susijusį pavojų. Patarimo kreipkitės į grupės mokesčių skyrių. 

Mes konkuruojame sąžiningai

Mūsų sėkmę ir konkurencingumą lemia „Stora Enso“ aukštos kokybės gaminiai ir paslaugos bei mūsų talentingi ir atsidavę darbuotojai. Esame suinteresuoti laisvos ir sąžiningos konkurencijos rinkoje palaikymu – tai labai naudinga visuomenei.

Esame įsitikinę, kad visoms bendrovėms turi būti sudarytos sąlygos prekiauti ir konkuruoti su mumis taip, kaip jos pageidauja, jeigu tik jos, kaip ir mes, laikosi vietinių įstatymų bei reglamentų. Mes niekada neprisidedame prie dirbtinai aukštų arba žemų kainų nustatymo ir prie jokių kitų konkurenciją varžančių verslo praktikų ar susitarimų. Nesikeičiame konfidencialia informacija su konkurentais. 

 • Niekada nesitarkite dėl kainų nustatymo, gamybos apimties lygio, rinkos pasidalijimo ar klientų priskyrimų.
 • Nesidalykite konfidencialia informacija apie rinką su konkurentais. Saugiausias būdas tai įgyvendinti – vengti nereikalingų ryšių su mūsų konkurentais. Visada įsitikinkite, kad turite pagrįstą ir teisėtą priežastį kreiptis į konkurentą. Venkite visų bereikalingų ryšių su mūsų konkurentais. Jei konkurentas inicijuoja diskusiją dėl su rinka susijusių klausimų, nedelsdami nutraukite pokalbį ir informuokite etikos ir atitikties skyrių.
 • Neskelbkite kainų viešai ar nesidalykite komerciškai neatskleistina informacija su išorinėmis šalimis, jei prieš tai nepasitarėte su etikos ir atitikties skyriaus komanda.
 • Prieš sudarydami kokius nors susitarimus su konkurentais arba išskirtines ilgalaikes sutartis su tiekėjais ar klientais, būtinai kreipkitės teisinio patarimo.

Kl. Dirbu pardavimo skyriuje ir reguliariai susitinku su „Stora Enso“ konkurentų darbuotojais prekybos parodose ir prekybos asociacijos renginiuose. Kartais pokalbis pakrypsta apie rinkos tendencijas. Į ką turėčiau atsižvelgti vykstant tokiems pokalbiams?

Ats. Paprastai bet kokio tipo aptariama informacija, galinti turėti poveikio konkurento rinkos strategijai, gali tapti neteisėtu apsikeitimu informacija. Turėtumėte elgtis itin atsargiai, kai aptarinėjate įkvepiančius ir į ateitį orientuotus pareiškimus, tokiomis temomis kaip kainos, gamybos apimtis ir klientai. 

Saugome savo turtą ir vertiname privatumą 

Inovacijos – tai „Stora Enso“ transformacijos kelionės pagrindas, todėl norime apsaugoti tai, kas mūsų, kad išliktume konkurencingi. Savo darbe tikriausiai naudojate kompiuterius, mobiliuosius telefonus, programas ir kitas technologijas, kurios priklauso „Stora Enso“. Visų pirma juos reikėtų naudoti pagal numatytą verslo paskirtį – tiek profesionalus, tiek asmeninis bendrovės pateiktų technologijų arba įrangos naudojimas turi atitikti „Stora Enso“ interesus, taisykles ir rekomendacijas. Visas naudojimas turi atitikti taikytinus įstatymus ir reglamentus.

Mes saugome neatskleistiną informaciją

Darbas „Stora Enso“ reiškia, kad jumis pasitikima, jog su visa darbe sužinota neatskleistina informacija elgsitės visiškai konfidencialiai. „Stora Enso“ gali nukentėti, jei neatskleistina informacija dalysitės su pašaliniais arba ją naudosite siekdami asmeninės naudos. Prisidėkite, kad ji būtų apsaugota. 

Norėdami išvengti piktnaudžiavimo rinkoje, taip pat nustatome ribojimus dėl akcijų prekybos, vidinės informacijos atskleidimo ir kito naudojimo.

Vertiname privatumą 

Skaitmenizacija ne tik atveria puikias galimybes „Stora Enso“, bet kelia ir iššūkius, pvz., kaip elgtis su mūsų darbuotojų, klientų, tiekėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių asmens duomenimis. Šie duomenys visada renkami ir tvarkomi turint apibrėžtus ir teisėtus veiklos tikslus, laikantis taikytinų įstatymų.

 • Apsaugokite jums patikėtą technologiją ir įrangą, jas naudokite tik teisėtai ir etiškai. Gerbkite autorių teises, bendrovės kompiuteriuose diekite tik leistiną programinę įrangą ir nesilankykite neapsaugotose interneto svetainėse.
 • Bendrovei priklausančiuose įrenginiuose nesaugokite užgaulios arba nepadorios medžiagos (pvz., pornografijos).
 • Neatskleistiną informaciją aptarkite tik privačioje aplinkoje ir tik su asmenimis, su kuriais turite teisę tą daryti. Neaptarinėkite jos su šeima arba draugais, viešose vietose, pavyzdžiui, restoranuose, viešbučių laukiamuosiuose ar viešajame transporte, prekybos asociacijos susitikimuose arba socialinėje žiniasklaidoje.
 • Keliose svetainėse nenaudokite to paties slaptažodžio. Nutekėjusios prieigos kredencialus labai lengva patikrinti kitose tarnybose, ypač jei vartotojo vardas yra „Stora Enso“ el. pašto adresas.
 • Be to, atminkite, kad negalite naudoti jokios neviešos bendrovės informacijos akcijoms arba vertybiniams popieriams pirkti ar parduoti (taip pat siekdami kitos asmeninės naudos).
 • Visi asmens duomenys turi būti renkami ir tvarkomi turint aiškų ir pateisinamą verslo tikslą, laikantis taikytinų įstatymų. Tai turi būti aktualu ir reikalinga jūsų atliekamam darbui.
 • Rinkite tik tokį asmens duomenų kiekį, kurio reikia apibrėžtam tikslui pasiekti. Užtikrinkite, kad šie duomenys yra tikslūs ir naujausi, o jiems pasenus ar kai jų jau nereikia, panaikinkite juos iš aplankų.
 • Visiškai skaidriai informuokite, kaip duomenys bus naudojami.
 • Visus asmens duomenis laikykite saugiai ir patikimai. Duomenis gali peržiūrėti tik įgaliotieji darbuotojai ir išorinės šalys, turinčios pagrįstą priežastį.
      

Kl. Dirbu su konfidencialiu projektu, kuris susijęs su galimu bendrovės Ispanijoje įsigijimu. Bendrai rinkoje yra žinoma, kad ši bendrovė yra parduodama, tačiau apie galimus pirkėjus nėra žinoma. Skrendu į Ispaniją patikrinti bendrovės infrastruktūrą ir norėčiau socialinėje žiniasklaidoje paskelbti įrašą, kaip malonu keliauti į komandiruotę šiltame ir saulėtame Madride. Ar galima?

Ats. Tikriausiai tai nėra gera mintis. Kai jums patikėta konfidenciali informacija, turite būti atsargūs ir ja nesidalyti su neįgaliotaisiais asmenimis. Tai galioja ir tais atvejais, kai žmonės gali padaryti išvadas turėdami neišsamią informaciją, pvz., mūsų konkurentai tikriausiai žinos, kad bendrovė yra parduodama ir kad „Stora Enso“ nevykdo veiklos Madride, todėl galės nustatyti, kokiu tikslu vykstate į komandiruotę.

Bendraujame aiškiai ir skaidriai

„Stora Enso“ yra svarbu, kad mus suprastų ir mumis pasitikėtų suinteresuotosios šalys. Todėl turime su jomis bendrauti aiškiai, skaidriai ir deramu metu, užtikrindami, kad viskas, ką parašome ar pasakome (viduje ir išorėje), bus teisinga ir subalansuota. Mes taip pat klausome suinteresuotųjų šalių, kad suprastume jų požiūrį.

„Stora Enso“ turi laikytis taisyklių ir reglamentų, nustatytų akcijų rinkoms ir dėl finansinių ataskaitų teikimo. Pavyzdžiui, tam tikra bendrovės informacija pasidalyti su visomis suinteresuotosiomis šalimis reikia vienu metu.

Bendrovės vardu gali kalbėti ne visi „Stora Enso“ darbuotojai. Mūsų pagrindiniai bendrovės atstovai yra kompanijos vykdantysis direktorius (CEO), kompanijos vyriausiasis finansininkas (CFO), komunikacijos ir santykių su investuotojais vadovai ir šalies vadovai. Kai reikia, mūsų komunikacijos skyriaus darbuotojai paskirs kitus atstovus ir jiems padės.

 • Jei nesate paskirtas atstovu, viešai nekalbėkite „Stora Enso“ vardu. Tai taikoma ir platformoms, tokioms kaip socialinė žiniasklaida, įprastinė žiniasklaida ir vertybinių popierių biržos. Gavę prašymą pakomentuoti, visada jį perduokite tinkamam atstovui.
 • Socialinėje žiniasklaidoje, ypač jei jus galima atpažinti kaip „Stora Enso“ darbuotoją, elkitės pagal „Stora Enso“ kodeksą ir aiškiai nurodykite, kad tai yra jūsų, o ne „Stora Enso“, požiūris. Daugiau informacijos pateikta mūsų socialinės žiniasklaidos rekomendacijose.
 • Kai naudojate bendrovės el. paštą, nepamirškite, kad atstovaujate „Stora Enso“. Elkitės profesionaliai ir sąžiningai.
 • Internete nesidalykite konfidencialia informacija apie „Stora Enso“, mūsų klientus, tiekėjus ar kitus verslo partnerius.
 • Gerbkite autorių teises ir neužmegzkite ryšių, kurie gali pakenkti jūsų, kolegų arba „Stora Enso“ reputacijai.
 • Niekada nesidalykite jokia informacija, kuri gali būti palaikyta grasinimu, priekabiavimu arba bauginimu.
      

Kl. Mačiau kaip kažkas „Facebook“ parašė, kad „Stora Enso“ meluoja apie dedamas pastangas dėl aplinkosaugos tam tikroje vietovėje ir iš tiesų savo veikla teršia dirvą ir jūrą. Žinau, kad tai nėra tiesa – noriu atsakyti į įrašą, kad apginčiau „Stora Enso“, tačiau nežinau kaip.

Ats. Neturėtumėte kalbėti „Stora Enso“ vardu, jei to nebuvo konkrečiai jūsų prašoma, net jei turite gerų ketinimų ir norite apginti mūsų bendrovę. Visada galite kreiptis į mūsų ryšių palaikymo komandą patarimo; jie yra išmokyti atsakyti į komentarus apie „Stora Enso“.