Mums rūpi žmonės ir planeta

Pranešti apie savo susirūpinimą

Netylėkite: kaip pranešti apie savo susirūpinimą

Pastebėję netinkamą elgesį, niekada netylėkite. Teikdami pranešimus stenkitės laikytis toliau pateiktos tvarkos.

 • Jūsų vadovas Kai įmanoma, pirmas asmuo, kuriam turėtumėte pranešti, yra jūsų vadovas.
 • Jūsų vietinis žmogiškųjų išteklių (ŽI) skyrius Jei reikia, galite kreiptis į grupės ŽI.
 • Atitikties skyriaus vadovas
 • Speak Up Hotline Pranešimus pasitikėjimo linijai galima pateikti internetu, el. paštu arba telefonu.

Kilus klausimų, kreipkitės į etikos ir atitikties skyrių el. paštu
code@storaenso.com

Elgiamės saugiai

„Stora Enso“ nori visiems saugių namų kasdien – savo darbuotojams, rangovams ir tiekėjams bei lankytojams. Mūsų tikslas – jokių nelaimingų atsitikimų, todėl kasdien ta linkme dirbame.

„Stora Enso“ sauga prasideda nuo vadovybės, tačiau ir visi kiti yra asmeniškai atsakingi dirbti saugiai. Tikime atviros saugios kultūros kūrimu, kai kiekvienas gali konstruktyviai pateikti atsiliepimus ir išsakyti pastebėjimus dėl saugaus ir nesaugaus elgesio bei sąlygų. Visų nelaimingų atsitikimų galima išvengti tinkamai pasirinkus ir priėmus tinkamus sprendimus dėl saugos bei informuojant kitus, kai ką nors reikia patobulinti.

 • Domėkitės grupėje galiojančiomis saugos taisyklėmis ir instrukcijomis. Vadovams ir darbuotojams taip pat taikomi konkrečiai šaliai numatyti reikalavimai ir rekomendacijos.
 • Kreipkitės į vietinį saugos vadovą arba ŽI dėl vietinių saugos mokymų, taisyklių ir instrukcijų.

Kl. Lankausi vienoje iš mūsų gamyklų – man jau ketinant eiti į gamybos zoną atsakingas asmuo paduoda apsauginius akinius ir skiriamąją liemenę, tačiau neduoda šalmo arba apsauginių batų. Man nebuvo duotos jokios saugos instrukcijos, todėl dabar galvoju, ar saugu lankytis gamybos zonoje. Kaip man pasielgti?

Ats. Saugos instrukcijos kiekvienoje gamykloje ar netgi padalinyje gali skirtis, todėl svarbu pasiteirauti atsakingų asmenų ar saugos priemonių pakanka. Tačiau, nepaisant to, kai atvykote turėjote būti supažindintas su saugos instrukcijomis, įskaitant, kaip elgtis nenumatytais atvejais. Pateikite atsiliepimą atsakingam asmeniui ir atvejį užregistruokite kaip saugos pastebėjimą, pateikdami jį vietiniam saugos vadovui.

Skatiname įvairovę 

Manome, kad įvairovė stiprina mūsų konkurencingumą, todėl stengiamės įtraukti bendruomenes, kuriose vykdome veiklą. Įvairios darbo komandos padeda mums tyrinėti skirtingas perspektyvas ir skatina galvoti kitaip – tai padeda geriau priimti sprendimus. Mums įvairovė reiškia įvairius aspektus, įskaitant lytį, amžių, įgūdžius, patirtis, kultūrą ir asmenybę. 

 • Visada stenkitės kurti komandas, kuriose būtų žmonės, turintys skirtingą išsilavinimą ir įgūdžius.

Gerbiame žmogaus teises

„Stora Enso“ laikosi tarptautinių žmogaus ir darbo teisių bei standartų, kurie turi būti taikomi visiems mūsų darbuotojams. Netoleruosime diskriminacijos prieš jokį asmenį dėl jo etninės kilmės, amžiaus, lyties, negalios, lytinės orientacijos, religinių įsitikinimų, politinės nuomonės, šeiminės padėties, socialinės kilmės ar kitų panašių charakteristikų. 

Lygiai taip pat netoleruojame priekabiavimo jokia forma, įskaitant smurtą, seksualinį priekabiavimą, baudimą ar bet kokio pobūdžio skriaudimą. Draudžiame priverstinį ar vaikų darbą. 

Gerbiame mūsų darbuotojų teisę burtis į organizacijas, jungtis ar nesijungti prie asociacijų ir profesinių sąjungų bei vesti kolektyvines derybas su bendrove. Kai reikia, siekiame palengvinti kitas darbuotojų atstovavimo formas. 

 • Domėkitės, ką žmogaus teisių gerbimas reiškia „Stora Enso“ ir jūsų pačių darbui.
 • Visada elkitės pagarbiai ir būkite įsitraukę, kai bendraujate su kolegomis, verslo partneriais, bendruomenės nariais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Esame atsakingas kaimynas 

„Stora Enso“ veikla labai priklauso nuo vietinių bendruomenių, kuriose būtų motyvuotos ir konkurencingos darbo jėgos, ir mūsų pačios svarbiausios žaliavos – medienos – išteklių. Norime užtikrinti, kad tos bendruomenės ilgainiui galės klestėti ekonomiškai, socialiai, o jų aplinka bus apsaugota.

Norėdami tai pasiekti, stengiamės prisidėti prie tų bendruomenių teigiamos socialinės bei ekonominės plėtros ir kiek įmanoma mažinti neigiamą savo veiklos poveikį joms. Savanoriškos investicijos į bendruomenę ilgalaikėje perspektyvoje yra naudingos tiek bendruomenėms, tiek įmonėms, todėl „Stora Enso“ daugybe būdų remia aplink jos gamyklas ir veiklos vykdymo vietą įsikūrusias bendruomenes. Mes taip pat palaikome aktyvų dialogą su vietinėmis suinteresuotosiomis šalimis.

Palaikome ryšį su suinteresuotosiomis šalimis ir sprendžiame visuomeninius klausimus bendradarbiaudami su partneriais vietos, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Gerbiame vietinių bendruomenių kultūras, papročius ir vertybes, mezgame su jomis ryšius, kad sustiprintume savitarpio supratimą, ir tuo pačiu metu stengiamės įgyvendinti „Stora Enso“ kodekse įtvirtintas vertybes.

 • Domėkitės, ką bendruomenės investicija reiškia „Stora Enso“.
 • Besistengdami laikytis šiame kodekse išdėstytų vertybių, gerbkite vietinių bendruomenių kultūras, papročius ir vertybes.

Kovojame su pasauliniu atšilimu

„Stora Enso“, kaip atsinaujinančių medžiagų bendrovė, turi unikalią poziciją kovojant su pasauliniu atšilimu – iš medienos gaminami mūsų gaminiai suteikia mažai anglies išskiriančias alternatyvas iškastinio kuro sprendimams ir kaupia anglį – net ir perdirbant. Tvariai tvarkomuose miškuose augantys medžiai sugeria anglies dioksidą iš atmosferos ir veikia kaip anglies kaupykla.

Be to, vykdydami veiklą kovojame su pasauliniu atšilimu, pavyzdžiui, geriname energetinį efektyvumą ir pakeičiame iškastinį kurą į biomasės kurą. Buvome pirmieji pramonėje iškėlę ambicingus, mokslu pagrįstus tikslus sumažinti mūsų šiltnamio dujų emisiją tiek savo veikloje, tiek vertės grandinėje. 2021 m. atnaujinome savo tikslą siekdami neleisti pasaulio temperatūrai pakilti daugiau kaip 1,5 laipsnio.

 • Sužinokite, kokį poveikį klimato kaita gali turėti jūsų darbui ir kokiais būdais įmonės gali prisijungti prie kovos su klimato kaita.
 • Pagalvokite, kaip jūsų komanda galėtų padėti „Stora Enso“ papildomai taupyti energiją ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą – visos pastangos yra vertos dėmesio.

Gerbiame aplinką

Mūsų pagrindinė žaliava – medis – atsinaujina, užauga. Mūsų gaminiai kaupia anglį, juos galima perdirbti, daugelis jų taip pat yra biologiškai skaidūs, o pasibaigus jų naudojimo ciklui visus juos galima naudoti atsinaujinančiai energijai gaminti. Medieną gauname tik iš tvariai tvarkomų miškų, išteklius naudojame kiek įmanoma efektyviau. Visa tai mums suteikia galimybę veiklą vykdyti žiedinėje ekonomikoje ir bioekonomikoje bei daryti teigiamą poveikį pasauliniam klimatui ir aplinkai.

Tačiau mūsų veikla ir mūsų vertės grandinė taip pat išskiria emisiją į orą ir vandenį. Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, vandens kelius, mūsų klimatą ir dirvožemį, nuolat ir sistemingai dirbame siekdami mažesnio poveikio aplinkai – keliame tikslus, vertiname ir teikiame ataskaitas apie savo pažangą.

Manome, kad visi mūsų darbuotojai gali padėti viską atlikti dar geriau. Užduokite sau klausimą: ko dar galiu imtis, kad paskatinčiau tvarumą darbe?

 • Žinokite apie galimą savo darbo poveikį aplinkai. Jei turite klausimų, juos aptarkite su savo komanda. Prireikus patarimo, jūsų vadovas gali kreiptis į divizijos arba grupės tvarumo specialistus.
 • Išteklius naudokite efektyviai, o kai įmanoma pakartotinai naudokite ir perdirbkite medžiagas, kad liktų kuo mažiau atliekų.
 • Kai įmanoma, rinkitės atsinaujinančias medžiagas.
 • Kai galite, taupykite vandenį.
 • Jei turite minčių, kaip pagerinti tvarumą savo padalinyje, pasidalykite jomis su komanda, vadovu ir (arba) įmonės vadovu.
   

Kl. Mano padalinyje nėra galimybių perdirbti kartoną. Manau, kad tai yra blogai, kadangi dirbame bendrovei, kuri gamina kartoną ir skatina perdirbimą. Paprašiau vadovo tuo pasidomėti ir kreipiausi į atsakingą asmenį, kad imtųsi pokyčių, tačiau niekas nepasikeitė. Ar dar galėčiau ko imtis?

Ats. Perdirbimas labai priklauso nuo vietinės infrastruktūros, todėl kai kurių gaminių tam tikrose vietose, priešingai nei kitose, negalima perdirbti. Jei jūsų vietovėje kartoną galima perdirbti, pabandykite išsakyti idėją komandos nariams arba kitiems kolegoms, kurie mano taip pat. Drauge galėsite paskatinti įgyvendinti iniciatyvą jūsų padalinyje. Be to, patarimo galite kreiptis į įmonės, divizijos arba grupės tvarumo specialistus.