Mes vadovaujamės savo vertybėmis

Pranešti apie savo susirūpinimą

Netylėkite: kaip pranešti apie savo susirūpinimą

Pastebėję netinkamą elgesį, niekada netylėkite. Teikdami pranešimus stenkitės laikytis toliau pateiktos tvarkos.

 • Jūsų vadovas Kai įmanoma, pirmas asmuo, kuriam turėtumėte pranešti, yra jūsų vadovas.
 • Jūsų vietinis žmogiškųjų išteklių (ŽI) skyrius Jei reikia, galite kreiptis į grupės ŽI.
 • Atitikties skyriaus vadovas
 • Speak Up Hotline Pranešimus pasitikėjimo linijai galima pateikti internetu, el. paštu arba telefonu.

Kilus klausimų, kreipkitės į etikos ir atitikties skyrių el. paštu
code@storaenso.com

Gerbiame savo kodeksą

„Stora Enso“ kodeksas – tai vienas vertybių rinkinys visiems mūsų darbuotojams. Tai gairės, kuriose paaiškinamas mūsų požiūris į etišką veiklą, žmogaus ir darbuotojo teises bei aplinkosaugines vertybes. Tomis vertybėmis vadovaujamės savo darbe ir jas taikome visur vykdydami savo veiklą. 

 1. laikytis įstatymų ir reglamentų;
 2. kasdieniame darbe priimti tinkamus, etiškus sprendimus;
 3. įgyvendinti „Stora Enso“ vertybes ir saugoti mūsų reputaciją;
 4. sužinoti, kur kreiptis pagalbos ir rekomendacijų, kai jų reikia;
 5. pranešti apie nerimą keliantį elgesį ir veiksmus.
 1. riboti jūsų, kaip darbuotojo, teisę viešai pasisakyti visuomenei aktualiais klausimais;
 2. bandyti „supaprastinti“ visų mūsų darbuotojų mąstyseną – skatiname nuomonių įvairovę;
 3. pateikti visus atsakymus – kai abejojate, prieš imdamiesi veiksmų klauskite!

Priimame tinkamus sprendimus

Ar galiu sumokėti už kliento pietus? Ar galiu pasamdyti savo brolį? Ar turėčiau kam nors pranešti apie pastebėtą nesaugų elgesį? Su tokiais klausimais darbe susiduriame kasdien. „Stora Enso“ kompanijoje įstatymų laikymasis yra tik pradžia – norint elgtis teisingai, reikia žvelgti giliau ir apgalvoti, ar tai, ką darome ar ką matėme, yra etiška. Turime laikytis ne tik įstatymų ir reglamentų, bet visada vadovautis savo moralės kompasu ir bendrovės vertybėmis, kurios padeda priimti tinkamus sprendimus.

Spręsdami, ką daryti, užduokite sau šiuos klausimus:

 • Ar tai teisėta?
 • Ar tai atitinka mūsų kodeksą ir taisykles?
 • Ar tai atitinka mūsų tikslą ir vertybes?
 • Ar tai etiška?
 • Ar jausiuosi patogiai, jei apie mano veiksmus bus paskelbta

Mes kalbame ir klausomės

Atvirumo ir sąžiningumo kultūra ilgainiui padeda mums tapti sėkmingais. Mūsų vertybių įgyvendinimas – tai ne tik taisyklių laikymasis. Laikotarpiu, kai klientų ir darbuotojų susidomėjimas verslo etika didėja, šis aspektas mums suteikia ir konkurencinį pranašumą. Gavę pranešimą apie susirūpinimą keliančius klausimus galime įveikti sunkumus dar jiems netapus didelėmis problemomis ir pašalinti jau pastebėtus trūkumus. Be to, tai padeda kurti pasitikėjimą ne tik pačioje „Stora Enso“, bet ir su mūsų išorinėmis suinteresuotomis šalimis.

Įvertinkite elgesį ar veiksmus, kurie atrodo netinkami, ir netylėkite. Kai manote, kad kolega ar verslo partneris pažeidžia šiame kodekse įtvirtintas vertybes, esate atsakingi apie tai pranešti. Visus praneštus atvejus tiria „Stora Enso“ etikos ir atitikties skyriaus komanda – užtikriname, kad nebus imtasi veiksmų prieš jokį netinkamu elgesiu apkaltintą asmenį, kol toks kaltinimas nebus kruopščiai ištirtas. Visos išvados yra įrašomos dokumentuose, peržiūrimos, o apie jas pranešama mūsų etikos ir atitikties skyriaus valdymo komitetui bei direktorių valdybai. Dėl įrodytų „Stora Enso“ kodekso nesilaikymo atvejų, pvz., buvo imami arba duodami kyšiai, bus imtasi įvairių veiksmų, tokių kaip drausminės priemonės, mūsų procesų pakeitimai ir netgi teisinių veiksmų. Drausminės priemonės visada bus sąžiningos ir nuoseklios.

Pasisakydami visada turite jaustis saugiai ir patogiai, todėl „Stora Enso“ saugos kiekvieną asmenį, kuris sąžiningai išreiškė susirūpinimą. Netoleruosime jokių atsakomųjų veiksmų prieš asmenį, kuris gera valia pranešė apie netinkamą elgesį. Jums nereikia žinoti visų faktų – tereikia manyti, kad jūsų pateikiama informacija yra teisinga. Tačiau nėra priimtina tyčia pateikti neteisingus kaltinimus, meluoti tyrėjams arba trukdyti tyrimui.

Norėdami įgyvendinti pasisakymo kultūrą, taip pat turime klausytis. Darbuotojo vadovas turi priimti, išklausyti ir išnagrinėti visus susirūpinimą keliančius klausimus ir skirtingus požiūrius – netgi priešingas nuomones. Vadovai turi užtikrinti, kad jų darbuotojai jaustųsi išklausyti, o jų nuomonės yra svarbios, net jei tam tikra tema sudėtinga kalbėti. Be to, vadovai yra atsakingi pranešti apie sunkius kaltinimus etikos ir atitikties skyriaus komandai, kad atvejį toliau tirtų ir imtųsi veiksmų.

Jei išgirsite komentarų, kaip šie, gali būti, kad stebite „Stora Enso“ kodekso pažeidimą, todėl turėtumėte kreiptis patarimo į savo vadovą arba etikos ir atitikties skyriaus komandą:

„Atsibusk – tai yra verslas. Visi taip daro.“
„Esu tikras, kad esi teisus, tačiau dabar negalime sau leisti elgtis visiškai etiškai.“
„Tai kitokia kultūra. Šioje šalyje tokiu būdu vykdome veiklą.“
„Tiesiog išspręsk problemą, nenoriu apie ją dar kartą išgirsti.“